Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

องค์การค้าฯจ่อจ้างเอกชนช่วยพิมพ์หนังสือ-ยันส่งทันเปิดเทอม

Advertisement

องค์การค้าฯจ่อจ้างเอกชนช่วยพิมพ์หนังสือ-ยันส่งทันเปิดเทอม

เพิ่มเพื่อน

ปฎิบัติหน้าที่ผอ.องค์การค้า สกสค. เผย เล็งจ้างสำนักพิมพ์เอกชนช่วยพิมพ์แบบเรียน ยืนยันส่งหนังสือเรียนถึงมือเด็กทันเปิดภาคเรียนแน่

Advertisement

พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.38 น.

วันนี้ (22 ก.พ.) นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. กล่าวถึงการจัดพิมพ์หนังสือเรียนปีการศึกษา 2561 ว่า ขณะนี้องค์การค้าของ สกสค.กำลังเร่งจัดพิมพ์หนังสือเรียนในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ แต่ละระดับชั้น ซึ่งสามารถดำเนินการไปได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ แต่ต้องยอมรับว่าเนื่องจากกำลังการผลิตขององค์การค้าของ สกสค.เองมีข้อจำกัดอยู่ในหลายๆ

Advertisement

เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเครื่องพิมพ์ที่อาจจะไม่เพียงพอกับยอดจำนวนหนังสือที่จะจัดพิมพ์ ดังนั้นจึงอาจมีความจำเป็นต้องกระจายงานพิมพ์ในบางส่วนให้เอกชนได้ช่วยดำเนินการเพื่อให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยจะมีการนำเรืาองดังกล่าวหารือและข้ออนุมัติจากบอร์ดขององค์การค้าของ สกสค.ในวันที่ 26 ก.พ.นี้

“การนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือและขออนุมัติจากบอร์ดองค์การค้าของ สกสค. เพราะผมต้องการทำทุกอย่างให้เกิดความรัดกุมและโปร่งใส เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับ จึงควรทำให้ถูกต้องจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการจัดพิมพ์หนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 นี้

องค์การค้าของ สกสค.ยังคงยึดปฎิทินการทำงานโดยจะจัดส่งหนังสือให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน จึงขอให้นักเรียน และผู้ปกครองสบายใจได้” ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. กล่าว

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/628779

You might also like