องค์การค้าของ  สกสค. พิมพ์ ตำราเรียน  ป.1-6 ปี 63  เสร็จแล้ว!!  เผยหลายปีที่ผ่านล่าช้า เหตุ บริหารจัดการไม่ดี 

1537

องค์การค้าของ  สกสค. พิมพ์ ตำราเรียน  ป.1-6 ปี 63  เสร็จแล้ว!!
เผยหลายปีที่ผ่านล่าช้า เหตุ บริหารจัดการไม่ดี

 

เมื่อวานนี้ (20ก.พ.63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้า
การจัดพิมพ์หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 ขององค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ขณะนี้ตนได้รับรายงานว่าในส่วนของหนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1-6
จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก เมื่อมีการเข้ามาศึกษาในกระบวนการการจัดพิมพ์ พบว่า ระยะเวลาการผลิตไม่ได้
ส่งผลต่อความล่าช้า แต่ปัญหาที่ผ่านมาเกิดจากการบริหารจัดการ ซึ่งหากสามารถบริหารจัดการได้การผลิตหนังสือเรียน
ก็สามารถจัดพิมพ์ออกมาได้ทันกับช่วงเวลาเปิดภาคเรียน เดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถวางใจได้ว่าหนังสือเรียนจะถึงมือนักเรียนทุกคนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 นี้อย่างแน่นอน และทั้งนี้ตนมั่นใจว่าการบริหารจัดการเรื่องการจัดพิมพ์แบบเรียนขององค์การค้าของ สกสค.ในอนาคต ทางคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างแน่นอน

 

ด้านนายธนพร สมศรี รองเลขาธิกาาคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(รองเลขาฯ สกสค.) กล่าวว่า ตามที่องค์การค้าของ สกสค.ได้จัดพิมพ์หนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 นั้น ในส่วนของหนังสือเรียนระดับประถมศึกษาจัดพิมพ์เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว โดยหนังสือของระดับชั้น ป.1, 2, 4, และ 5 จัดส่งไปแล้วเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และระดับชั้นป.3 และ 6 ได้มีการทยอย
จัดส่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ สำหรับการจัดพิมพ์หนังสือเรียนในส่วนของ ม.3 และ 6 นั้น จะมีการประมูลในวันที่
3 มีนาคม และจะเริ่มจัดพิมพ์ได้หลังจากประมูลเรียบร้อยประมาณ 1 สัปดาห์ ทั้งนี้คาดว่าจะจัดส่งได้ภายในเดือนมีนาคมอย่างแน่นอน ซึ่งถือว่าดำเนินการได้เร็วกว่าปกติที่จะจัดส่งในช่วงเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม องค์การค้าของ สกสค.
มีแพลนนิ่งสำหรับการจัดพิมพ์หนังสือเรียนที่เป็นมาตรฐานแล้ว ดังนั้นหากมีการจัดพิมพ์หนังสือเรียนเพิ่มเติม เราก็มั่นใจว่าจะสามารถทำได้

 

“สำหรับปัญหาการจัดการหนังสือเรียนช้าที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้น ผมได้เข้ามาดูในรายละเอียดแล้ว พบว่า มีปัจจัย
ใน 2 ส่วน คือ ปัญหาเรื่องการควบคุมติดตาม ซึ่งขณะนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว และส่วนที่ 2 คือ การทุจริตจากปลายทาง
ที่เป็นผู้ซื้อ โดยเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เนื่องจากผมได้รับรายงานว่ามีโรงเรียนบางแห่งต้องการซื้อหนังสือจากผู้ขายที่เป็นภาคเอกชน และอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 เราจะไม่ยอมให้เรื่องการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดตามนโยบายของ รมว.ศธ.ที่ไม่ต้องการให้เกิดผลเสียกับนักเรียน” รองเลขาฯ สกสค.กล่าว

 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา    ไทยโพสต์ออนไลน์   วันที่  20  ก.พ.  2563