อนุมัติงบจ้างครู ลูกจ้าง ธุรการ นายกห่วงใยครู อนุมัติงบจ้างครู 1,800 ล้านบาท

1301
จ้างครู ธุรการ อัตราจ้าง
จ้างครู ธุรการ อัตราจ้าง

อนุมัติงบจ้างครู ลูกจ้าง ธุรการ นายกห่วงใยครู อนุมัติงบจ้างครู 1,800 ล้านบาท

อนุมัติงบจ้างครู ลูกจ้าง ธุรการ นายกห่วงใยครู อนุมัติงบจ้างครู 1,800 ล้านบาท ถือเป็น ข่าวดี สำหรับเพื่อนครู เจ้าหน้าที่ธุรการ และภารโรง 61,119 อัตรา ที่จะได้รับ ค่าตอบแทน และ ค่าจ้าง อย่างครบถ้วนตลอดปีงบประมาณ 2565 ค่ะ

อนุมัติงบจ้างครู ลูกจ้าง ธุรการ นายกห่วงใยครู อนุมัติงบจ้างครู 1,800 ล้านบาท > กรอบวงเงิน 1,848,047,228 บาท ที่ได้รับ อนุมัติ จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (15/03/65) #กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะนำมารวมกับงบประมาณตาม พ.ร.บ. ที่ สพฐ. มีอยู่อีกประมาณ 2.5 พันล้านบาท เพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียน ทั่วประเทศ ทั้ง 16 ตำแหน่ง ได้แก่

อนุมัติงบจ้างครู ลูกจ้าง ธุรการ นายกห่วงใยครู อนุมัติงบจ้างครู 1,800 ล้านบาท

* บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานเขต (พนักงานพิมพ์ดีด/ รปภ./ พนักงานทำความสะอาด/ พนักงานขับรถยนต์)
* บุคลากร สพท. ขาดแคลนและตั้งใหม่ (แทน 38 ค)
* ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
* เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
* นักการภารโรง
* ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
* วิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง
* ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท
* ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท
* ครูและบุคลากรในโครงการตามพระราชดําริและ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
* ครูคลังสมอง
* ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
* ลูกจ้างส่วนกลาง
* ค่าล่วงเวลาสำหรับครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
* ครูผู้ฝึกสอนและบุคลากรสนับสนุนกีฬา รวมถึง
* พี่เลี้ยงเด็กพิการ

อนุมัติงบจ้างครู ลูกจ้าง ธุรการ นายกห่วงใยครู อนุมัติงบจ้างครู 1,800 ล้านบาท ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ที่มีความห่วงใยมายังเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและดูแลขวัญกำลังใจของเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอด โดยเน้นย้ำถึงการจัดสรรอัตรากำลังที่เพียงพอ เพื่อ #ลดภาระครู จากงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล อนุมัติงบจ้างครู ลูกจ้าง ธุรการ นายกห่วงใยครู อนุมัติงบจ้างครู 1,800 ล้านบาท จาก เฟซบุ๊ก ตรีนุช เทียนทอง