อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563

2649
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563

อนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว589-ว590-ว591 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2563

อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
      อนุมัติสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว589 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2563 (สพป.)


      อนุมัติสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว590 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2563 (สพม.)


      อนุมัติสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว591 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2563 (รร.การศึกษาพิเศษ)


      สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปบัญชีจัดสรร จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา


      สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรร จำแนกรายโรงเรียน (Download ในตาราง)


      สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)


      สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ร่างข้อกำหนดจัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System)


      สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รูปแบบคอมพิวเตอร์


     

 

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
1 8101  กระบี่ Download
2 1001  กรุงเทพมหานคร Download
3 7101  กาญจนบุรี เขต 1 Download
4 7102  กาญจนบุรี เขต 2 Download
5 7103  กาญจนบุรี เขต 3 Download
6 7104  กาญจนบุรี เขต 4 Download
7 4601  กาฬสินธุ์ เขต 1 Download
8 4602  กาฬสินธุ์ เขต 2 Download
9 4603  กาฬสินธุ์ เขต 3 Download
10 6201  กำแพงเพชร เขต 1 Download
11 6202  กำแพงเพชร เขต 2 Download
12 4001  ขอนแก่น เขต 1 Download
13 4002  ขอนแก่น เขต 2 Download
14 4003  ขอนแก่น เขต 3 Download
15 4004  ขอนแก่น เขต 4 Download
16 4005  ขอนแก่น เขต 5 Download
17 2201  จันทบุรี เขต 1 Download
18 2202  จันทบุรี เขต 2 Download
19 2401  ฉะเชิงเทรา เขต 1 Download
20 2402  ฉะเชิงเทรา เขต 2 Download
21 2001  ชลบุรี เขต 1 Download
22 2002  ชลบุรี เขต 2 Download
23 2003  ชลบุรี เขต 3 Download
24 1801  ชัยนาท Download
25 3601  ชัยภูมิ เขต 1 Download
26 3602  ชัยภูมิ เขต 2 Download
27 3603  ชัยภูมิ เขต 3 Download
28 8601  ชุมพร เขต 1 Download
29 8602  ชุมพร เขต 2 Download
30 5701  เชียงราย เขต 1 Download

 

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
31 5702  เชียงราย เขต 2 Download
32 5703  เชียงราย เขต 3 Download
33 5704  เชียงราย เขต 4 Download
34 5001  เชียงใหม่ เขต 1 Download
35 5002  เชียงใหม่ เขต 2 Download
36 5003  เชียงใหม่ เขต 3 Download
37 5004  เชียงใหม่ เขต 4 Download
38 5005  เชียงใหม่ เขต 5 Download
39 5006  เชียงใหม่ เขต 6 Download
40 9201  ตรัง เขต 1 Download
41 9202  ตรัง เขต 2 Download
42 2301  ตราด Download
43 6301  ตาก เขต 1 Download
44 6302  ตาก เขต 2 Download
45 2601  นครนายก Download
46 7301  นครปฐม เขต 1 Download
47 7302  นครปฐม เขต 2 Download
48 4801  นครพนม เขต 1 Download
49 4802  นครพนม เขต 2 Download
50 3001  นครราชสีมา เขต 1 Download
51 3002  นครราชสีมา เขต 2 Download
52 3003  นครราชสีมา เขต 3 Download
53 3004  นครราชสีมา เขต 4 Download
54 3005  นครราชสีมา เขต 5 Download
55 3006  นครราชสีมา เขต 6 Download
56 3007  นครราชสีมา เขต 7 Download
57 8001  นครศรีธรรมราช เขต 1 Download
58 8002  นครศรีธรรมราช เขต 2 Download
59 8003  นครศรีธรรมราช เขต 3 Download
60 8004  นครศรีธรรมราช เขต 4 Download
เพิ่มเพื่อน

 

 # สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
61 6001  นครสวรรค์ เขต 1 Download
62 6002  นครสวรรค์ เขต 2 Download
63 6003  นครสวรรค์ เขต 3 Download
64 1201  นนทบุรี เขต 1 Download
65 1202  นนทบุรี เขต 2 Download
66 9601  นราธิวาส เขต 1 Download
67 9602  นราธิวาส เขต 2 Download
68 9603  นราธิวาส เขต 3 Download
69 5501  น่าน เขต 1 Download
70 5502  น่าน เขต 2 Download
71 3801  บึงกาฬ Download
72 3101  บุรีรัมย์ เขต 1 Download
73 3102  บุรีรัมย์ เขต 2 Download
74 3103  บุรีรัมย์ เขต 3 Download
75 3104  บุรีรัมย์ เขต 4 Download
76 1301  ปทุมธานี เขต 1 Download
77 1302  ปทุมธานี เขต 2 Download
78 7701  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 Download
79 7702  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 Download
80 2501  ปราจีนบุรี เขต 1 Download
81 2502  ปราจีนบุรี เขต 2 Download
82 9401  ปัตตานี เขต 1 Download
83 9402  ปัตตานี เขต 2 Download
84 9403  ปัตตานี เขต 3 Download
85 1401  พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Download
86 1402  พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Download
87 5601  พะเยา เขต 1 Download
88 5602  พะเยา เขต 2 Download
89 8201  พังงา Download
90 9301  พัทลุง เขต 1 Download

 

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
91 9302  พัทลุง เขต 2 Download
92 6601  พิจิตร เขต 1 Download
93 6602  พิจิตร เขต 2 Download
94 6501  พิษณุโลก เขต 1 Download
95 6502  พิษณุโลก เขต 2 Download
96 6503  พิษณุโลก เขต 3 Download
97 7601  เพชรบุรี เขต 1 Download
98 7602  เพชรบุรี เขต 2 Download
99 6701  เพชรบูรณ์ เขต 1 Download
100 6702  เพชรบูรณ์ เขต 2 Download
101 6703  เพชรบูรณ์ เขต 3 Download
102 5401  แพร่ เขต 1 Download
103 5402  แพร่ เขต 2 Download
104 8301  ภูเก็ต Download
105 4401  มหาสารคาม เขต 1 Download
106 4402  มหาสารคาม เขต 2 Download
107 4403  มหาสารคาม เขต 3 Download
108 4901  มุกดาหาร Download
109 5801  แม่ฮ่องสอน เขต 1 Download
110 5802  แม่ฮ่องสอน เขต 2 Download
111 3501  ยโสธร เขต 1 Download
112 3502  ยโสธร เขต 2 Download
113 9501  ยะลา เขต 1 Download
114 9502  ยะลา เขต 2 Download
115 9503  ยะลา เขต 3 Download
116 4501  ร้อยเอ็ด เขต 1 Download
117 4502  ร้อยเอ็ด เขต 2 Download
118 4503  ร้อยเอ็ด เขต 3 Download
119 8501  ระนอง Download
120 2101  ระยอง เขต 1 Download

 

 # สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
121 2102  ระยอง เขต 2 Download
122 7001  ราชบุรี เขต 1 Download
123 7002  ราชบุรี เขต 2 Download
124 1601  ลพบุรี เขต 1 Download
125 1602  ลพบุรี เขต 2 Download
126 5201  ลำปาง เขต 1 Download
127 5202  ลำปาง เขต 2 Download
128 5203  ลำปาง เขต 3 Download
129 5101  ลำพูน เขต 1 Download
130 5102  ลำพูน เขต 2 Download
131 4201  เลย เขต 1 Download
132 4202  เลย เขต 2 Download
133 4203  เลย เขต 3 Download
134 3301  ศรีสะเกษ เขต 1 Download
135 3302  ศรีสะเกษ เขต 2 Download
136 3303  ศรีสะเกษ เขต 3 Download
137 3304  ศรีสะเกษ เขต 4 Download
138 4701  สกลนคร เขต 1 Download
139 4702  สกลนคร เขต 2 Download
140 4703  สกลนคร เขต 3 Download
141 9001  สงขลา เขต 1 Download
142 9002  สงขลา เขต 2 Download
143 9003  สงขลา เขต 3 Download
144 9101  สตูล Download
145 1101  สมุทรปราการ เขต 1 Download
146 1102  สมุทรปราการ เขต 2 Download
147 7501  สมุทรสงคราม Download
148 7401  สมุทรสาคร Download
149 2701  สระแก้ว เขต 1 Download
150 2702  สระแก้ว เขต 2 Download

 

 # สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
151 1901  สระบุรี เขต 1 Download
152 1902  สระบุรี เขต 2 Download
153 1701  สิงห์บุรี Download
154 6401  สุโขทัย เขต 1 Download
155 6402  สุโขทัย เขต 2 Download
156 7201  สุพรรณบุรี เขต 1 Download
157 7202  สุพรรณบุรี เขต 2 Download
158 7203  สุพรรณบุรี เขต 3 Download
159 8401  สุราษฎร์ธานี เขต 1 Download
160 8402  สุราษฎร์ธานี เขต 2 Download
161 8403  สุราษฎร์ธานี เขต 3 Download
162 3201  สุรินทร์ เขต 1 Download
163 3202  สุรินทร์ เขต 2 Download
164 3203  สุรินทร์ เขต 3 Download
165 4301  หนองคาย เขต 1 Download
166 4302  หนองคาย เขต 2 Download
167 3901  หนองบัวลำภู เขต 1 Download
168 3902  หนองบัวลำภู เขต 2 Download
169 1501  อ่างทอง Download
170 3701  อำนาจเจริญ Download
171 4101  อุดรธานี เขต 1 Download
172 4102  อุดรธานี เขต 2 Download
173 4103  อุดรธานี เขต 3 Download
174 4104  อุดรธานี เขต 4 Download
175 5301  อุตรดิตถ์ เขต 1 Download
176 5302  อุตรดิตถ์ เขต 2 Download
177 6101  อุทัยธานี เขต 1 Download
178 6102  อุทัยธานี เขต 2 Download
179 3401  อุบลราชธานี เขต 1 Download
180 3402  อุบลราชธานี เขต 2 Download

 

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
181 3403  อุบลราชธานี เขต 3 Download
182 3404  อุบลราชธานี เขต 4 Download
183 3405  อุบลราชธานี เขต 5 Download
184 8801  สพม เขต 1 Download
186 8803  สพม เขต 3 Download
187 8804  สพม เขต 4 Download
188 8805  สพม เขต 5 Download
189 8806  สพม เขต 6 Download
190 8807  สพม เขต 7 Download
191 8808  สพม เขต 8 Download
192 8809  สพม เขต 9 Download
193 8810  สพม เขต 10 Download
194 8811  สพม เขต 11 Download
195 8812  สพม เขต 12 Download
196 8813  สพม เขต 13 Download
197 8814  สพม เขต 14 Download
198 8815  สพม เขต 15 Download
199 8816  สพม เขต 16 Download
200 8817  สพม เขต 17 Download
201 8818  สพม เขต 18 Download
202 8819  สพม เขต 19 Download
203 8820  สพม เขต 20 Download
204 8821  สพม เขต 21 Download
205 8822  สพม เขต 22 Download
206 8823  สพม เขต 23 Download
207 8824  สพม เขต 24 Download
208 8825  สพม เขต 25 Download
209 8826  สพม เขต 26 Download
210 8827  สพม เขต 27 Download
211 8828  สพม เขต 28 Download

 

 # สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
212 8829  สพม เขต 29 Download
213 8830  สพม เขต 30 Download
214 8831  สพม เขต 31 Download
215 8832  สพม เขต 32 Download
216 8833  สพม เขต 33 Download
217 8834  สพม เขต 34 Download
218 8835  สพม เขต 35 Download
219 8836  สพม เขต 36 Download
220 8837  สพม เขต 37 Download
221 8838  สพม เขต 38 Download
222 8839  สพม เขต 39 Download
223 8840  สพม เขต 40 Download
224 8841  สพม เขต 41 Download
225 8842  สพม เขต 42 Download
227 1007  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ Download

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ