อนุมัติแล้ว โครงการเราชนะ เยียวยาโควิท 3,500 บาท 2เดือน เริ่มลงทะเบียน 29 มกราคม 2564

1850
อนุมัติแล้ว โครงการเราชนะ เยียวยาโควิท 3,500 บาท เริ่มลงทะเบียน 29 มกราคม 2564
อนุมัติแล้ว โครงการเราชนะ เยียวยาโควิท 3,500 บาท เริ่มลงทะเบียน 29 มกราคม 2564

อนุมัติแล้ว โครงการเราชนะ เยียวยาโควิท 3,500 บาท 2เดือน  เริ่มลงทะเบียน 29 มกราคม 2564

 

สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ เราชนะ มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งจากที่ มีข่าวสารเผยแพร่เกี่ยวกับโครงการ เราชนะ นั้น โดยโครงการเราชนะ เป็นโครงการที่จะช่วยเยี่ยวยา Covid19 โดยจะเยียวยาถึง 31 ล้านคน ซึ่งรัฐบาล ทุ่มงบเป็นเงินทั้งหมด 2.17 แสนล้านบาท สำหรับโครงการเราชนะ

ไปดูกลุ่มที่มีสิทธิ์ ได้รับเงิน โครงการ เราชนะกันก่อนเลยค่ะ ผู้ที่มีสิทธิ์ ได้รับเงิน ในโครงการเราชนะ ประกอบไปด้วย
กลุ่มอาชีพอิสระ เช่น วินมอเตอร์ไซค์ คนขับรถแท็กซี่ คนขับฟู้ดเดลิเวอรี่ คนขายลอตเตอรี่ เกษตรกร ผู้ที่เคยลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน ได้รับสิทธิ์ทันทีไม่ต้องลงทะเบียน
รวมถึง ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40

อนุมัติแล้ว โครงการเราชนะ เยียวยาโควิท 3,500 บาท เริ่มลงทะเบียน 29 มกราคม 2564
อนุมัติแล้ว โครงการเราชนะ เยียวยาโควิท 3,500 บาท เริ่มลงทะเบียน 29 มกราคม 2564

ส่วนกลุ่มอาชีพที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ได้แก่ ผู้มีรายได้สูง ดูจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก ผู้มีประกันสังคม มาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ล้านคน

โดยเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการเยียวยาโครงการ เราชนะ  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท  สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.2564

อนุมัติแล้ว โครงการเราชนะ เยียวยาโควิท 3,500 บาท เริ่มลงทะเบียน 29 มกราคม 2564
อนุมัติแล้ว โครงการเราชนะ เยียวยาโควิท 3,500 บาท เริ่มลงทะเบียน 29 มกราคม 2564

3 กลุ่ม เป้าหมายที่จะได้รับเงินจากโครงการ เราชนะ
1.มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินไม่เกิน 7,000 บาท ต่อ คน
2.ประชาชนฐานโครงการภาครัฐ ใช้แอปเป๋าตัง G-wallet (คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน)
จ่ายสัปดาห์ละ 1,000บาท จนครบ 7,000บาท ระยะเวลาสองเดือน ผ่านโครงการเราชนะ โอนครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564

3. ผู้ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐ กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ วันที่ 29 มกราคม 2564 – 22 กุมภาพันธ์ 2564