อบจ.ปทุมธานี เปิดสอบบุคลากรฯ-ผู้ช่วยครู จำนวน 39 อัตรา สมัคร11-26 มกราคม 2559

663

11ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่องรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างในสังกัดสถานศึกษา อบจ.ปทุมธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีกรอบอัตรากำลังตำแหน่งสายงานการสอนและบุคลากรสนับสอนการสอนในสังกัดสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ว่างอยู่ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) จำนวน 7 ตำแหน่ง 39 อัตรา

จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ พร้อมด้วยหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น 4) ถนนปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 11-26 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครทั้งหมดที่นี่ครับ