อบรมครูโค้ดดิ้ง ประถมศึกษา อบรมออนไลน์ฟรี โดย สสวท. เชิญครูโค้ดดิ้งประถมศึกษาอบรมออนไลน์ฟรี เติมความรู้ชัดเจนมั่นใจพลาดไม่ได้หมดเขต 9 มิ.ย.นี้

766

อบรมครูโค้ดดิ้ง ประถมศึกษา อบรมออนไลน์ฟรี โดย สสวท. เชิญครูโค้ดดิ้งประถมศึกษาอบรมออนไลน์ฟรี เติมความรู้ชัดเจนมั่นใจพลาดไม่ได้หมดเขต 9 มิ.ย.นี้

advertisement

อบรมครูโค้ดดิ้ง ประถมศึกษา อบรมออนไลน์ฟรี โดย สสวท. เชิญครูโค้ดดิ้งประถมศึกษาอบรมออนไลน์ฟรี เติมความรู้ชัดเจนมั่นใจพลาดไม่ได้หมดเขต 9 มิ.ย.นี้
อบรมครูโค้ดดิ้ง ประถมศึกษา อบรมออนไลน์ฟรี โดย สสวท. เชิญครูโค้ดดิ้งประถมศึกษาอบรมออนไลน์ฟรี เติมความรู้ชัดเจนมั่นใจพลาดไม่ได้หมดเขต 9 มิ.ย.นี้

สสวท. เชิญครูโค้ดดิ้งประถมศึกษาอบรมออนไลน์ฟรี เติมความรู้ชัดเจนมั่นใจพลาดไม่ได้หมดเขต 9 มิ.ย.นี้

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าอบรมครูโค้ดดิ้งคลิกที่นี่

อบรมครูโค้ดดิ้ง ประถมศึกษา อบรมออนไลน์ฟรี โดย สสวท. เชิญครูโค้ดดิ้งประถมศึกษาอบรมออนไลน์ฟรี เติมความรู้ชัดเจนมั่นใจพลาดไม่ได้หมดเขต 9 มิ.ย.นี้
อบรมครูโค้ดดิ้ง ประถมศึกษา อบรมออนไลน์ฟรี โดย สสวท. เชิญครูโค้ดดิ้งประถมศึกษาอบรมออนไลน์ฟรี เติมความรู้ชัดเจนมั่นใจพลาดไม่ได้หมดเขต 9 มิ.ย.นี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครูผู้สอนวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมอบรม “Coding booster shot” เพื่อพัฒนาทักษะความรู้สร้างความชัดเจนในหัวข้อที่เข้าใจคลาดเคลื่อน วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 อบรมฟรีผ่านโปรแกรม zoom สมัครโดยสแกน QR code ตามภาพ และกรอกแบบฟอร์มสมัครตามรายละเอียดด้านใน

advertisement

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เฟซบุ๊กสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. https://www.facebook.com/oho.ipst สอบถามที่อีเมล [email protected] หมดเขตรับสมัคร 9 มิถุนายนนี้หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การประกวด ผลงานดีเด่นด้าน Coding (Coding Achievement Awards) สสวท. ร่วมกับ สพฐ. ขอเชิญคุณครูร่วมส่งผลงานการจัดการเรียนรู้