อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านระบบ DLT e-Learning ใช้ต่อและขอใบอนุญาตขับรถ ได้ทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อใบขับขี่จาก 1 ปี เป็น 5 ปี และ 5 ปี เป็น 5 ปี

1537

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านระบบ DLT e-Learning ใช้ต่อและขอใบอนุญาตขับรถ ได้ทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อใบขับขี่จาก 1 ปี เป็น 5 ปี และ 5 ปี เป็น 5 ปี

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านระบบ DLT e-Learning ใช้ต่อใบอนุญาตขับรถ ได้ทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อใบขับขี่จาก 1 ปี เป็น 5 ปี และ 5 ปี เป็น 5 ปี ผ่าน https://www.dlt-elearning.com dlt elearning อบรม ต่ออายุ ใบ ต่อ ใบขับขี่ ออนไลน์

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านระบบ DLT e-Learning ใช้ต่อและขอใบอนุญาตขับรถ ได้ทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อใบขับขี่จาก 1 ปี เป็น 5 ปี และ 5 ปี เป็น 5 ปี
อบรมต่อใบขับขี่ ออนไลน์ ผ่านระบบ DLT e-Learning ใช้ต่อและขอใบอนุญาตขับรถ ได้ทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อใบขับขี่จาก 1 ปี เป็น 5 ปี และ 5 ปี เป็น 5 ปี

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านระบบ DLT e-Learning ใช้ต่อและขอใบอนุญาตขับรถ ได้ทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อใบขับขี่จาก 1 ปี เป็น 5 ปี และ 5 ปี เป็น 5 ปี ผ่าน https://www.dlt-elearning.com dlt elearning อบรม ต่ออายุ ใบ ต่อ ใบขับขี่ ออนไลน์

ลงทะเบียนอบรมขอ/ต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านระบบ DLT e-Learning คลิกที่นี่

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านระบบ DLT e-Learning ใช้ต่อและขอใบอนุญาตขับรถ ได้ทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อใบขับขี่จาก 1 ปี เป็น 5 ปี และ 5 ปี เป็น 5 ปี
อบรมต่อใบขับขี่ ออนไลน์ ผ่านระบบ DLT e-Learning ใช้ต่อและขอใบอนุญาตขับรถ ได้ทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อใบขับขี่จาก 1 ปี เป็น 5 ปี และ 5 ปี เป็น 5 ปี

การลงทะเบียนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ให้ทำการลงทะเบียนใหม่ สำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน โดย จะต้องใช้ ข้อมูลกรอก ตามรูปด้านล่าง นี้ dlt elearning อบรม ต่ออายุ ใบ ต่อ ใบขับขี่ ออนไลน์

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านระบบ DLT e-Learning ใช้ต่อและขอใบอนุญาตขับรถ ได้ทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อใบขับขี่จาก 1 ปี เป็น 5 ปี และ 5 ปี เป็น 5 ปี

หลังจากที่ ลงทะเบียนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ แล้ว ให้เข้าระบบเพื่อ อบรมขอ หรือ ต่อใบขับขี่ โดยกรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ วันเดือนปีเกิด เช่น 02052533 ดังภาพ

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านระบบ DLT e-Learning ใช้ต่อและขอใบอนุญาตขับรถ ได้ทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อใบขับขี่จาก 1 ปี เป็น 5 ปี และ 5 ปี เป็น 5 ปี

หลังจากเข้าสู่ระบบอบรมต่อใบขับขี่ ออนไลน์ แล้ว ขอสามารถเลือกได้เลย ว่า จะทำการขอหรือต่อใบอนุญาตขับรถ ดังภาพ

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านระบบ DLT e-Learning ใช้ต่อและขอใบอนุญาตขับรถ ได้ทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อใบขับขี่จาก 1 ปี เป็น 5 ปี และ 5 ปี เป็น 5 ปี
อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านระบบ DLT e-Learning ใช้ต่อและขอใบอนุญาตขับรถ ได้ทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อใบขับขี่จาก 1 ปี เป็น 5 ปี และ 5 ปี เป็น 5 ปี

โดยการอบรมขอหรือต่อใบขับขี่ ออนไลน์ จะใช้เวลาต่างกัน และการอบรมไม่สามารถข้ามได้ แต่สามารถหยุดได้ แต่ถ้าออกหรือปิด จะต้องเริ่มใหม่ในขั้นตอนนั้น และที่สำคัญ ระหว่างอบรมใบขับขี่ ออนไลน์ จะมีคำถามขึ้นมาให้เลือกตอบเรื่อยๆ ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม หวังว่าข้อมูลที่นำเสนอมาจะมีประโยชน์ ต่อทุกท่านที่อ่านมาถึงบรรทัดนี้ ค่ะ

ลงทะเบียนอบรมขอ/ต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านระบบ DLT e-Learning คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก กรมขนส่งทางบก

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ต่อใบขับขี่ ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ต่อใบอนุญาตขับรถ จักรยานยนต์ รถยนต์ จองคิว และ walk in เช็คที่นี่

เฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2565 แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย ครบทั้ง 9 หมวด