อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ตารางอบรมตามเขตตรวจราชการ

2543
อบรมทางไกล
อบรมทางไกล

ด่วนที่สุด อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ คุณครูเช็กที่นี่ ตารางอบรมตามเขตตรวจราชการ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือเรื่อง การอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform จำนวน 1 ฉบับ โดยมีตาราง การอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ดังภาพ

อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 1
อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 1

 

อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 2

 

 

 

อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 3
อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 3

 

 

อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 4
อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 4
อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 5
อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย 5

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564 สามารถเข้าชมย้อนหลัง เพื่อรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการฯ