3 ลิงก์ ช่องทางเข้ารับ การอบรม พัฒนาศักยภาพครู Microsoft Team G Suite for Educationใการสอนออนไลน์ ครู ม.1-ม.6 9-20พ.ค.2563

7432
3 ลิงก์ ช่องทางเข้ารับ การอบรม พัฒนาศักยภาพครู ในการสอนออนไลน์ ครู ม.1-ม.6 9-20พ.ค.2563
3 ลิงก์ ช่องทางเข้ารับ การอบรม พัฒนาศักยภาพครู ในการสอนออนไลน์ ครู ม.1-ม.6 9-20พ.ค.2563

3 ลิงก์ ช่องทางเข้ารับ เข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพครู Microsoft Team G Suite for Education ในการสอนออนไลน์ ครูชั้น ม.1-ม.6 9-20พ.ค.2563

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้
1. คัดเลือกศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและสามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการหรือ DEEP เพื่อประสานงานดูแลระบบ โรงเรียนในสังกัดของท่านจำนวน 1 คน โดยให้ส่งรายชื่อ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
2. มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ที่คัดเลือกเข้าศึกษารายละเอียด แจ้งครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Team และ G suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือ Deep ระหว่างวันที่ 9 ถึง 20 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังภาพ

 

สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์
สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์

คุณครูสามารถเข้ารับชมผ่าน 3 ช่องทางดังต่อไปนี้เลยค่ะ

ช่องทางที่ 1
www.youtube.com/obectvonline เข้ารับการอบรมคลิกที่นี่

ช่องทางที่ 2
www.facebook.com/obectvonline เข้ารับการอบรมคลิกที่นี่

ช่องทางที่ 3
www.obectv.tv เข้ารับการอบรมคลิกที่นี่

ตารางออกอากาศ OBEC Channal

สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์

ตารางการอบรม G-suite for MOE

3 ลิงก์ ช่องทางเข้ารับ การอบรม พัฒนาศักยภาพครู Microsoft Team G Suite for Educationใการสอนออนไลน์ ครู ม.1-ม.6 9-20พ.ค.2563
3 ลิงก์ ช่องทางเข้ารับ การอบรม พัฒนาศักยภาพครู Microsoft Team G Suite for Educationใการสอนออนไลน์ ครู ม.1-ม.6 9-20พ.ค.2563

ตารางการอบรม Microsoft Teams ภาคการศึกษา

  • เสาร์ที่ 9 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

พบหับหัวข้อ Tips and Tricks in Microsoft Teams

เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive1

  • พุธที่ 13 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

พบหับหัวข้อ เพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้เรียนในเครื่องมือ Chat

เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive2

  • เสาร์ที่ 16 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

พบหับหัวข้อ การใช้ File ใน Microsoft Teams

เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive3

  • พุธที่ 20 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

พบหับหัวข้อ เทคนิคการใช้งาน OneNote Class Notebook

เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive4

  • เสาร์ที่ 23 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

พบหับหัวข้อ สั่งงานเดี่ยวด้วย Assignment และ Grade

เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive5

  • พุธที่ 27 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

พบหับหัวข้อ วิเคระห์ผู้เรียนจากกิจกรรมออนไลน์ใน Class Insight

เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive6

  • เสาร์ที่ 30 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

พบหับหัวข้อ เสริมกิจกรรมสนุกด้วย Add a Tab

เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive7

  • พุธที่ 3 มิ.ย 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

พบหับหัวข้อ เทคนิคการจัดชั้นเรียนออนไลน์

เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive8

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง
สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์อ่านที่นี่
Deep By MOE แพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ พัฒนาครูสอนออนไลน์ จากกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านที่นี่