อบรมฟรี โครงการเพิ่มผลผลิตภาพ แรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

1164
อบรมฟรี โครงการเพิ่มผลผลิตภาพ แรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อบรมฟรี โครงการเพิ่มผลผลิตภาพ แรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อบรมฟรี โครงการเพิ่มผลผลิตภาพ แรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

จัดโครงการเพิ่มผลผลิตแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รับสมัคร 50 คน ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน ที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณปณตพร ติมากร                    โทร. 099-415-4126

หรือ ดร.บุญธิดา ชุนงาม โทร. 064-279-2944

 

อบรมฟรี โครงการเพิ่มผลผลิตภาพ แรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อบรมฟรี โครงการเพิ่มผลผลิตภาพ แรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ