อบรมฟรี “โครงการเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะของ ครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21” ด้วย โปรแกรม Zoom ระหว่าง 27 พ.ค.-10 มิ.ย.นี้

4176
อบรมฟรี "โครงการเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะของ ครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21" ด้วย โปรแกรม Zoom ระหว่าง 27 พ.ค.-10 มิ.ย.นี้
อบรมฟรี “โครงการเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะของ ครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21” ด้วย โปรแกรม Zoom ระหว่าง 27 พ.ค.-10 มิ.ย.นี้

อบรมฟรี “โครงการเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะของ ครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21”
ด้วย โปรแกรม Zoom ระหว่าง 27 พ.ค.-10 มิ.ย.นี้

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากครับ เป็น โครงการอบรมครูมัธยมศึกษา “โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21”อบรมฟรี ด้วยโปรแกรม Zoom รายละเอียดดังนี้

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ สสวท. จัดโครงการอบรมครูมัธยมศึกษา “โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21″อบรมฟรี ด้วยโปรแกรม Zoom สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการคำนวณ (แต่ละกลุ่มสาขา ๆ ละ 50 คนเท่านั้น)

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563 จำนวน 50 คน / สาขาวิชา
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2563 จำนวน 50 คน / สาขาวิชา
รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 50 คน / สาขาวิชา
สมัครเข้าอบรม  คลิกที่นี่..

แบบออนไลน์  ผ่านแอปพลิเคชั่น ใช้แอพลิเคชั่น ZOOM ในการอบรม (ศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่นี่ ZOOM)

1.จำนวนชั่วโมง PLC 20 ชั่วโมง
2.วุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม
3.เอกสารประกอบการอบรม