วันศุกร์, ธันวาคม 1, 2023
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้อบรมวังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดนัดวังจันทรเกษม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์

อบรมวังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดนัดวังจันทรเกษม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์

Advertisement

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2565 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการเปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วังจันทรเกษมเฟส 2 อบรมวังจันทรเกษม เฟส 2 หรือ ตลาดนัดวังจันเกษม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ปี 2565 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 10 หลักสูตร

วังจันทรเกษมเฟส 2 อบรมวังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดนัดวังจันทรเกษม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ปี 2565 รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 ซึ่งมีจำนวน 10 กิจกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ http://moemarket.moe.go.th/app/main/main.php คลิกเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าร่วม (ท่านต้องลงทะเบียนไว้แล้ว)

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากคลิกเลือกหลักสูตรที่ต้องการแล้ว ระบบจะให้เข้าร่วมประชุมผ่านทางโปรแกรม Microsoft Team ซึ่งท่านจะสามารถดาวน์โหลดได้ที่

มือถือระบบ แอนดรอย
https://play.google.com/
มือถือระบบ ios
https://apps.apple.com/

ถ้าท่านใดที่ไม่ได้ลงโปรแกรมMicrosoft Team เมื่อท่านดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จ ให้ท่านทำตามขั้นตอนที่ 1 คือเข้าร่วมการอบรมอีกครั้งครับ

>> ลิงก์อบรมออนไลน์และลงทะเบียน<<

> ลิงก์ทำแบบประเมินกิจกรรม<<

Advertisement

สำหรับขั้นตอนในการเข้าอบรมออนไลน์ ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 มีวิธีการง่ายๆ 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 ซึ่งมีจำนวน 10 กิจกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ http://moemarket.moe.go.th/app/main/main.php

ขั้นตอนที่ 2 เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ตามกำหนดการเช่น ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ท่านจะต้องเข้าร่วมตามเวลาที่กำหนดที่ เว็บไซต์ http://moemarket.moe.go.th/app/main/main.php

เพื่อความสะดวกในการเข้าอบรมออนไลน์ ตลาดนัดวังจันเกษม เฟส 2 ให้ทุกท่านดาวน์โหลดแอพ Microsoft Team ลงมือถือนะครับ
แอนดรอย
https://play.google.com/
ios
https://apps.apple.com/

ขั้นตอนที่ 3 เข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 ซึ่งจะสามารถตอบแบบสอบถามได้จากลิงก์ที่ปรากฎ ระหว่างการอบรม หรือ หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น โดยจะสามารถตอบแบบสอบถามได้จนถึงเวลา 16.30 น. ของแต่ละหลักสูตร

Advertisement

วังจันทรเกษมเฟส 2 หลักสูตร 1 คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน

พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)ปราชญ์ร่วมสมัย นักคิดนักเขียน. พฤหัสบดี 3 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น.

อบรมวังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตรที่ 2 การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย

ดร.ยอง ซอก ชเว (โค้ชเช)เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (น้องเทนนิส จอมเตะสาวเจ้าของเหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ 2020) วิทยากรกิตติมศักดิ์ อธิบดีกรมพลศึกษา (นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์)
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น.

วังจันทรเกษมเฟส2 อบรมวังจันทรเกษม เฟส2 หลักสูตรที่ 3 เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต

1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะจากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2. ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ผศ.ดร.พรพิมล ศุขะวาที รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น.

วังจันทรเกษมเฟส 2 หลักสูตร 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) พระราชาคณะชั้นราช นักเทศน์ และนักสังคมสงเคราะห์ ชาวนนทบุรี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสวนแก้ว
พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 09.00 – 12.00 น.

อบรมวังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตร 5 คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กวีรางวัลซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536
อังคาร 5 เมษายน 2565 13.00 – 16.30 น.

วังจันทรเกษมเฟส2อบรมวังจันทรเกษมเฟส 2 หลักสูตร 6 จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) “ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญาคุณค่ามรดกแผ่นดิน”

น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง “สามน้า” นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (น้าโย่ง) นายจำนงค์ ปิยะโชติ (น้านงค์) นายพวง แก้วประเสริฐ (น้าพวง)
อังคาร 19 เมษายน 2565 09.00 – 12.00 น.

วังจันทรเกษมเฟส2 อบรมวังจันทรเกษม เฟส2 หลักสูตร 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ : ผู้อำนวยการ สสวท. ดร.พรชัย อินทร์ฉาย : รองผู้อำนวยการ สสวท. ดร.เขมวดี พงศานนท์ : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เครือข่ายและพัฒนาครู ดร.อลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม : ผู้อำนวยการสาขา คณิตศาสตร์มัธยม อาจารย์ ฤทัย เพลงวัฒนา : ผู้อำนวยการสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก และคณะ นักวิชาการ สสวท.
เสาร์ 23 เมษายน 2565 09.00 – 16.30 น.

อบรมวังจันทรเกษมเฟส 2 อบรมวังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตร 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์

นางธมลวรรณ สุดใจ (คุณครูมัดซี นาบอน) นางสาวจีรภัทร์ สุกางโฮง (คุณครูนกเล็ก) และ นายชินวุฒิ รัชตะนาวิน (คุณครูชิน)
อังคาร 26 เมษายน 2565 09.00 – 12.00 น.

วังจันทรเกษมเฟส 2 อบรมวังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตร 9 หลักการปฏิบัติราชการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม (ราชบัณฑิตสยาม)
ศุกร์ 29 เมษายน 2565 13.00 – 16.30 น.

วังจันทรเกษมเฟส2 อบรมวังจันทรเกษม เฟส2 หลักสูตร 10 Active Learning

Mr.Andrew Biggs (คุณแอนดรูว์ บิ๊กส์) Mr.Edelmiro Domingo Jr. (คุณเอ็ดดี้) Mr.Isaiah Azulai (คุณลี)
พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 09.00 – 12.00 น.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments