อบรมวิทยาการคำนวณ 3 หลักสูตร สำหรับครูประถมศึกษา อบรมออนไลน์โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

2647

อบรมวิทยาการคำนวณ 3 หลักสูตร สำหรับครูประถมศึกษา อบรมออนไลน์โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

Advertisement

สสวท. ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เปิดรับสมัครคุณครูที่พลาดการเข้าอบรมหลักสูตรในระดับประถมศึกษา 3 หลักสูตร ปิดรับสมัครในวันที่ 2 มีนาคม 65 นี้

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าอบรมคลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์

อบรมหลักสูตรในระดับประถมศึกษา 3 หลักสูตร

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับประถมศึกษาตอนต้น อบรมวันที่ 10-11 มีนาคม 2565

Advertisement

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย อบรมวันที่ 19-20 มีนาคม 2565

หลักสูตรการอบรม Scrath พื้นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา อบรม 28-29 มีนาคม 2565

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าอบรมคลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/