เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

6573

เชิญชวนคุณครูเข้าร่วม อบรม ออนไลน์ หลักสูตร เพศวิถี ศึกษา (สพฐ.) หลักสูตรนี้สามารถนำไปนับชั่วโมงการพัฒนาได้ค่ะ

สวัสดีครับ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องดีดีมานำเสนออีกแล้วครับ!! โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ อบรม ออนไลน์ หลักสูตร การสอน เพศวิถี ศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการกศึกษาขั้นฐาน หรือ สพฐ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และ บริษัท P2H โดยมีรายละเอียดังนี้ครับ

หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตาม

พระราชบัญญัติดังกล่าว

ครูที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะของครูสังกัด สพฐ. ได้

 

สมัครเข้าร่วมการอบรมที่ >> http://cse-elearning.obec.go.th/

ขอบคุณที่มา : http://cse-elearning.obec.go.th/