คุณครูอ่านที่นี่ อบรมออนไลน์นับชั่วโมง20ชั่วโมง และสามารถเข้ารับฟังการบรรยายการจัดทำแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัดได้

3613

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดทดอทคอม มีหลักสูตรอบรม ที่สามารถนับชั่วโมงอบรมได้ 20 ชั่วโมง โดยได้รับรองจากคุรุพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัทอมร 8558 พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมทางการศึกษาจำกัด โดยหัวข้อสำหรับลงทะเบียนอบรม คือ การอบรบหลักสูตรกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนานวัตกรรม
สู่การจัดทำแผนการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียนการจัดทำแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

โดยคุณครูสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสาร การประกาศรายละเอียดการอบรมของ บริษัทอมรโดยตรงจากภาพด้านล่างได้เลยค่ะ

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอสรุปให้คุณครูดังนี้นะคะ
คุณครู สามารถเลือกลงทะเบียนกับทางบริษัท ได้ 2 ประเภท
1. ลงทะเบียนหลักสูตรออนไลน์ค่าลงทะเบียน 1,885 บาท สามารถนับชั่วโมงอบรมได้ 20 ชั่วโมง
ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ ที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา และสามารถเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 นถึง 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 นถึง 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ค่าลงทะเบียน 885 บาท รวมค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง และวุฒิบัตร ไม่สามารถนับชั่วโมงอบรมได้

โดยคุณครูที่สนใจ เข้าร่วมอบรมสามารถศึกษากำหนดการอบรมได้จากรูปภาพตารางหลักสูตรที่จัดอบรมด้านล่างเลยค่ะ

รวมทั้ง สามารถคลิกลงทะเบียน เข้ารับการอบรม ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะคะ

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

ครูอัพเดทดอทคอม หวังว่าหลักสูตรอบรมกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่การจัดการทำแผน
การเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน การจัดทำแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่ได้นำมาฝากคุณครูในวันนี้ จะเป็นประโยชน์กับคุณครูนะคะ

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย