อบรมออนไลน์ฟรี ขอเชิญชวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2564

3884

อบรมออนไลน์ฟรี ขอเชิญชวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2564

อบรมออนไลน์ฟรี ขอเชิญชวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2564
อบรมออนไลน์ฟรี ขอเชิญชวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2564

อบรมออนไลน์ฟรี ขอเชิญชวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์​กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

ขอเชิญชวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2564 (The Project for Developing Foreign Language Potential, Academic Year 2021) ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564

หากตอบคำถามผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 70 ของข้อคำถาม จะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปทาง email ที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้ในแบบทดสอบ

https://drive.google.com/drive/folders/1Vu2OO1kgKaCfswr7BzMTlvzlRBZ8BGZy?usp=sharing

หากระบบเต็มรบกวนเข้ามาทำใหม่ในวันถัดไปนะครับ

ทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม
คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าทำแบบทดสอบ
1.Picture Dictation Competition
ระดับชั้น ม.ต้น
https://forms.gle/ir4wEDYbVkVqYYu29

ระดับชั้น ม.ปลาย
https://forms.gle/Xrb47EvHbndqveTV7

2.Spelling Bee Competition
ระดับชั้น ม.ต้น
https://forms.gle/kzuY4ru6et65pTzt6

ระดับชั้น ม.ปลาย
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGCvJ6ABG7c8jStXKG_xlo1y9MdFoQjAk_ITNSUPP3RKWfdg/viewform

3.Dictionary Competition
ระดับชั้น ม.ต้น
https://forms.gle/WEg8RjxFff1q2dWV6

ระดับชั้น ม.ปลาย
https://forms.gle/325QkNGtgbnfxAq17

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก อบรมออนไลน์ฟรี ขอเชิญชวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2564