อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร !!! “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement)”โดย สพม.กท 1

5103
เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ฟรี!!! "โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement)"โดย สพม.กท 1
เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ฟรี!!! “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement)”โดย สพม.กท 1

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ฟรี!!! “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement)”โดย สพม.กท 1

สพม.กท 1 ขอเชิญชวนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทุกสังกัด

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ฟรี!!! “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)”

ในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วม Facebook Group “”สพม.กท 1 – PA” ที่ลิงก์
https://www.facebook.com/groups/sesao1.pa/
เพื่อฝากประเด็นคำถาม/ข้อสงสัยให้ท่านวิทยากรและรับ Link ที่ใช้ในการเข้าร่วมการอบรมฯ

จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
หมายเหตุ *มีเกียรติบัตรออนไลน์สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังตลอดการอบรม

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ฟรี!!! "โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement)"โดย สพม.กท 1
เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ฟรี!!! “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement)”โดย สพม.กท 1

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ฟรี!!! “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement)” จาก สพม.กท 1