อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

7878
อบรมออนไลน์
อบรมออนไลน์
แบบทดสอบเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เนื่องด้วยระบบออนไลน์สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้วันละไม่เกิน1,000 คน หากครบจำนวนระบบจะปิดตัวลงอัตโนมัติ และระบบออนไลน์สามารถส่งเกียรติบัตรอัตโนมัติ ได้วันละไม่เกิน 100 ใบ (ขอแจ้งให้ทราบในส่วนหัวข้อการทดสอบเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้ จะมีเกียรติบัตรเพียงแค่ 500 ใบเท่านั้น) โดยเริ่มการทดสอบวันที่ 8 -12 เมษายน 2563 ระบบจะเปิดช่วงเวลา19.10 น. ของทุกวัน ในกรณีผู้ที่สอบผ่านร้อยละ 80% ขึ้นไป ถ้าภายใน 1 ชั่วโมงยังไม่ได้รับเกียรติบัตร ท่านสามารถติดต่อทางไลน์แอดของโรงเรียน ID : @imx9975x จากนั้น รบกวนส่ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมหลักฐาน เพื่อทำการส่งเกียรติบัตรไปให้ท่าน ขอบคุณครับ

 

แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์
เพิ่มเพื่อน

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

 

เข้าทำแบบทดสอบ