วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกมุมคุณครูอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร C4T& C4T Plus ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T& C4T...

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร C4T& C4T Plus ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T& C4T Plus)

Advertisement

 

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร C4T& C4T Plus ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T& C4T Plus)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครูผู้สอนเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ สำหรับครู Coding for Teacher (C4T& C4T Plus) โดยผ่าน Zoom เลือกหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ ได้ตามความสนใจทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เปิดรับสมัครถึง 30 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดที่ เฟซบุ๊กสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. https://www.facebook.com/oho.ipst/

ปิดระบบรับสมัครแล้วค่ะ

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร C4T& C4T Plus ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T& C4T Plus)

Advertisement

ปิดระบบรับสมัครแล้วค่ะ

คำชี้แจง การอบรมมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สอนวิทยาการคำนวณ
2. เป็นการอบรมฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน และสามารถลงทะเบียนหลักสูตรที่ท่านสนใจได้มากกว่า 1 หลักสูตร
3. การอบรมนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการ จัดอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
4. ผู้เข้าอบรมจะต้องใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุคเป็นอุปกรณ์หลักในการอบรม และสามารถเปิดกล้อง เปิดไมค์ เพื่อสื่อสารกับวิทยากรได้
5. หลังจากกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแล้ว กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้ากลุ่มผู้ลงทะเบียนอบรม และกด submit เพื่อส่งแบบฟอร์ม
6. หลักสูตรทั้งหมดนี้ได้รับการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว ผู้ผ่านการอบรมจะมีวุฒิบัตรให้
7. เงื่อนไขการผ่านอบรม : ต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาอบรมทั้งหมด และส่งงานครบตามที่มอบหมาย

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สอศ. รับโอนข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สอศ.

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X