อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สพป.พิษณุโลก เขต 3

3768
อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สพป.พิษณุโลก เขต 3
อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สพป.พิษณุโลก เขต 3


สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning)จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  มาฝากคุณครูค่ะ โดยเกียรติบัตรที่ได้จากการทำแบบทดสอบออนไลน์ในครั้งนี้ คุณครูสามารถใส่แฟ้มประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ 

 ก่อนอื่นไปดูเนื้อหา การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน กันก่อนนะคะ

ความหมาย

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนำความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง นำไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตุจากผู้เชี่ยวชาญ  โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม ที่จะนำมาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดทำโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 19-20)

การเตรียมตัวของครูก่อนการจัดการเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง ครูจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมและมีความแม่นยำในเนื้อหาเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ขณะกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ การจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน และการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

คำชี้แจง

  1. ให้ครูผู้ฝึกอบรมศึกษาเอกสาร เกิดความรู้ความเข้าใจ หลังจากให้คลิ๊กทำแบบทดสอบหลังฝึกอบรม หากท่านผ่านเกณฑ์การผ่านร้อยละ 80  ท่านจะได้รับวุฒิบัตรทาง email ที่ท่านกรอกตอนเริ่มทำแบบทดสอบ
  2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ ทำแบบทดสอบผ่านเกณ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางอีเมล์

>>เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์<<

หากวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มแล้ว คุณครูสามารถเข้าทำวันต่อไปได้นะคะ

 ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สพป.พิษณุโลก เขต 3
อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สพป.พิษณุโลก เขต 3

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning)จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จะมีประโยชน์กับคุณครูนะคะ และขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ