อบรมออนไลน์ การจัดทำนิทาน ส่งเสริมการเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย (3 – 6 ปี) โดย สสวท.

2724

อบรมออนไลน์ การจัดทำนิทาน ส่งเสริมการเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย (3 – 6 ปี) โดย สสวท.

อบรมออนไลน์ การจัดทำนิทาน ส่งเสริมการเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย (3 – 6 ปี) โดย สสวท.
อบรมออนไลน์ การจัดทำนิทาน ส่งเสริมการเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย (3 – 6 ปี) โดย สสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญคุณครูอนุบาล ผู้ปกครองและผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนิทาน ส่งเสริมการเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย (3 – 6 ปี) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมเด็กและ สสวท. วันอาทิตย์ที่ 8 และจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-15.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting และเฟซบุ๊กเพจปฐมวัย สสวท.

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์การจัดทำนิทาน

อบรมออนไลน์ การจัดทำนิทาน ส่งเสริมการเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย (3 – 6 ปี) โดย สสวท.
อบรม ออนไลน์ การจัดทำนิทาน ส่งเสริมการเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย (3 – 6 ปี) โดย สสวท.

ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://bit.ly/3v7OdW4 หรือชมสดที่เฟซบุ๊กเพจปฐมวัย สสวท. https://www.facebook.com/ipst.earlychildhood/?ref=page_internal

อบรมออนไลน์ การจัดทำนิทาน ส่งเสริมการเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย (3 – 6 ปี) โดย สสวท.
อบรมออนไลน์ การจัดทำนิทานส่งเสริมการเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย (3 – 6 ปี) โดย สสวท.

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์การจัดทำนิทาน

พร้อมกันนี้ ขอเชิญผู้เข้ารับการอบรม ร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง โดยส่งผลงานนิทานส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี หรือสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย เข้าร่วมการพิจารณา ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่โดย สสวท.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม บทเรียนออนไลน์สำหรับครู หลักสูตร การวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน 4 บทเรียน โดย Starfish Labz พร้อมรับเกียรติบัตร