อบรมออนไลน์ การพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital โดย สพป. นครราชสีมา เขต 1

5686
อบรมออนไลน์ การพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 1
อบรมออนไลน์ การพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 1

อบรมออนไลน์ การพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital โดย สพป. นครราชสีมา เขต 1

สวัสดีค่ะ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวดีดีมานำเสนอทุกท่านเช่นเคย โดยเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกนครราชสีมา  เขต 1ได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ หลักสูตรอบรมออนไลน์ ครูอัพเดตดอทคอมจึงขอนำเสนอให้ทุกท่านได้พิจารณาแล้วเรียนอบรมในหลักสูตรต่างๆที่สนใจได้เลยค่ะ

 เชิญร่วมกันเรียนรู้ในหลักสูตรครูออนไลน์  ต้านภัยโควิดนายทีน (COVID-19)  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT Platform)  การพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป. นครราชสีมา เขต 1 | http://gg.gg/kru_online
ตัวอย่างเกียรติบัตรที่คุณครูทุกท่านจะได้รับ
เชิญร่วมกันเรียนรู้ในหลักสูตรครูออนไลน์
เชิญร่วมกันเรียนรู้ในหลักสูตรครูออนไลน์
เชิญร่วมกันเรียนรู้ในหลักสูตรครูออนไลน์
เชิญร่วมกันเรียนรู้ในหลักสูตรครูออนไลน์
หลักสูตรครูออนไลน์
1. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
 
7. การสร้าง Video Animation 
 
8. การสร้างแบบประเมิน Rating Scale 

คำชี้แจง

กิจกรรมการเรียนรู้ 

การประเมินผล

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร

9. Google เพื่อพัฒนาการศึกษา
 
10. การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
 โดย…ศน. จงกล ผลประสาท

คำชี้แจง

กิจกรรมการเรียนรู้ 

การประเมินผล

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร

โดย…นางสาวปัญชญานิศ  อธิวาส
 
12. วิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS (กำลังดำเนินการ)

คำชี้แจง

กิจกรรมการเรียนรู้ 

การประเมินผล

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร

13. Google hangouts meet (กำลังดำเนินการ)

คำชี้แจง

กิจกรรมการเรียนรู้ 

การประเมินผล

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร

14. การจัดการเรียนรู้ BBL (กำลังดำเนินการ)

คำชี้แจง

กิจกรรมการเรียนรู้ 

การประเมินผล

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร

หลักสูตรในคิว