อบรมออนไลน์ การรับมือกับปัญหาการถูกกลุ่นแกล้งทางออนไลน์ จาก Depa

2240
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร-05-01
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร-05-01

อบรมออนไลน์ การรับมือกับปัญหาการถูกกลุ่นแกล้งทางออนไลน์ จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ร่วมกับ สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น และโครงการ DTAC Safe Internet

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี อบรมออนไลน์ การรับมือกับปัญหาการถูกกลุ่นแกล้งทางออนไลน์ จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ร่วมกับ สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น และโครงการ DTAC Safe Internet ซึ่งหลักสูตรสำหรับครูเพื่อการเรียนรู้เรื่องการกลั่นแกล้งรังแกกัน (Bullying) โดยบทเรียนประกอบไปด้วยหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้ค่ะ

Module 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งกัน
Module 2 รู้จักการกลั่นแกล้งกัน
Module 3 การกลั่นแกล้งกันทางกาย คำพูด และโลกออนไลน์
Module 4 การตรวจหาการกลั่นแกล้งกัน
Module 5 การจัดการและป้องกันการกลั่นแกล้งกัน

แหล่งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
เนื้อหาในบทเรียนออนไลน์นี้ ถูกประมวลขึ้นจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งเราขอแนะนำดังนี้

คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
หลักสูตร และชุดกิจกรรมการไม่รังแกกัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการป้องกันการใช้ความรุนแรงและการรังแกกันในสถานศึกษา โดยมูลนิธิแพธทูแฮลท์
งานวิจัยเรื่อง “การแกล้งกันของเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับดีแทค ในโครงการ Safe Internet บริษัท DTAC
คู่มือผู้บริโภคเท่าทันสื่อ โครงการพัฒนากลไกเครือข่ายผู้บริโภคเฝ้าระวังและเท่าทันสื่อจังหวัดสงขลา ในยุคสื่อหลอมรวม

ตัวอย่างเกียรติบัตร
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร-09
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร-09
สิ่งที่จะได้เมื่อคุณครูทำการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบ ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครบ 5 โมดูลแล้ว คือ ประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตร ออกให้โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น และโครงการ DTAC Safe Internet นั่นเองค่ะ รวมทั้ง ระบบจะปลดล็อกลิงก์เกมและแผนกิจกรรมเรื่องการกลั่นแกล้งรังแก ให้ครูนำไปใช้ในห้องเรียนได้ทันทีอีกด้วยนะคะ
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพจาก เว็บ อบรมออนไลน์ การรับมือกับปัญหาการถูกกลุ่นแกล้งทางออนไลน์ จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ร่วมกับ สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น และโครงการ DTAC Safe Internet ค่ะ
ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร