อบรมออนไลน์ การสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google site หลักสูตรอบรม เดือนมิถุนายน หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)

2195

 

Advertisement

อบรมออนไลน์ การสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google site หลักสูตรอบรม เดือนมิถุนายน หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)

อบรมออนไลน์การสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google site หลักสูตรอบรม เดือนมิถุนายน หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) จัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 การอบรมนี้เป็นการอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ลิงก์ลงทะเบียน อบรมออนไลน์การสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google site

อบรมออนไลน์ การสร้างสื่อออนไลน์อย่างง่ายด้วย Google site หลักสูตรอบรม เดือนมิถุนายน หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)

การสร้างสื่อออนไลน์ อย่างง่ายด้วย Google site เป็นหลักสูตร ของผู้ที่ต้องการพัฒนาการสร้างเว็ปไซต์ ด้วย Google site เพื่อใช้เก็บผลงาน โดยมีการเริ่มต้น จากทักษะเริ่มต้น และเรียนรู้ กระบวนการสร้างเว็ปไซต์ ต่อยอดความคิด สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน

Advertisement

การอบรมจัดขึ้น 2 รุ่น จัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2565

รุ่นที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น.
รุ่นที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น.

ขอบคุณเนื้อหาจาก  สสวท.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ CCT หลักสูตรอบรม เดือนมิถุนายน หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/