วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาอบรมออนไลน์ การใช้ระบบคัดกรอง นักเรียนทุนเสมอภาค อบรมเดือนเมษายน ผ่าน ระบบ Zoom Meeting

อบรมออนไลน์ การใช้ระบบคัดกรอง นักเรียนทุนเสมอภาค อบรมเดือนเมษายน ผ่าน ระบบ Zoom Meeting

Advertisement

อบรมออนไลน์ การใช้ระบบคัดกรอง นักเรียนทุนเสมอภาค อบรมเดือนเมษายน ผ่าน ระบบ Zoom Meeting

Advertisement

ขอเชิญชวนคุณครู เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ประจำเดือนเมษายน 2565 ผ่าน ระบบ Zoom Meeting เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรอง นักเรียนทุนเสมอภาค และแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่จะช่วยให้คุณครูมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศมากยิ่งขึ้น!

ปิดลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแล้วค่ะ

รับผู้อบรมจำนวนจำกัด เพียง 100 คน/รอบ เท่านั้น!!

Advertisement

อบรมออนไลน์ การใช้ระบบคัดกรอง นักเรียนทุนเสมอภาค อบรมเดือนเมษายน ผ่าน ระบบ Zoom Meeting

สามารถเข้าไปสมัคร เลือกรอบที่สนใจ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cct.mmctrainingcenter.com/ หรือสแกน QR Code ตามที่อยู่ในภาพ

หลักสูตร อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สำหรับครูคัดกรอง
การอบรมระบบสารสนเทศเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ครูคัดกรองและครูประจำชั้นมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูลการคัดกรองของนักเรียนทุนเสมอภาค เช่น การคัดกรอง การเช็คชื่อ น้ำหนักส่วนสูง การเปิดบัญชีพร้อมเพย์ ฯลฯ ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

หลักสูตร อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สำหรับครูแอดมิน
การอบรมระบบสารสนเทศเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ครูแอดมินมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูลและดูข้อมูลสรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของนักเรียนทุนเสมอภาครวมถึงการคืนเงิน กสศ. และการตรวจสอบสถานะการโอนเงิน (กสศ.) ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ปิดลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแล้วค่ะ

*สำหรับผู้เข้าอบรม ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 70% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรจาก กสศ.
**หากลงทะเบียนแล้ว “ไม่เข้าร่วม” กสศ.จะขึ้นบัญชีผู้ขาดอบรมไว้พิจารณา
หากมีข้อสงสัย สามารถติตต่อได้ที่ 092-901-2622 หรือ 092-270-5622 จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

ขอบคุณเนื้อหาจาก การคัดกรองนักเรียนยากจน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ลงทะเบียน อบรม C4T Plus สสวท. ขอเชิญครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus)

เรียนออนไลน์ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ โดย OCSC Learning Space สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments