อบรมออนไลน์ กิจกรรมเดือนที่ 2 ต้นตระกูลไทยอุ่นไอรัก กับกิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต

1998

อบรมออนไลน์ กิจกรรมเดือนที่ 2 ต้นตระกูลไทยอุ่นไอรัก กับกิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต

Advertisement

ก้าวสู่เดือนที่ 2 กับกิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต

ลิงก์ลงทะเบียนร่วม กิจกรรมเดือนที่ 2

อบรมออนไลน์ กิจกรรมเดือนที่ 2 ต้นตระกูลไทยอุ่นไอรัก กับกิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อให้ครูได้เรียนรู้ในการสร้างแนวคิดปรับเปลี่ยนวิธีการสอน หรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมจัดการเรียนการสอน สามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการ และสร้างแนวทางการสนับสนุนโรงเรียน สำหรับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ตามบริบท และสามารถเชื่อมต่อความรู้ของครูสู่ชุมชนได้

ลิงก์ลงทะเบียนร่วม กิจกรรมเดือนที่ 2

อบรมออนไลน์ กิจกรรมเดือนที่ 2 ต้นตระกูลไทยอุ่นไอรัก กับกิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมในวันและเวลาที่กำหนด เพื่อรับวุฒิบัตร ผ่านทาง Website : 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต https://12m-webinar.lpg2.go.th/

ทั้งนี้ ผู้สนใจทั่วไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมเดือนที่ 2 “ต้นตระกูลไทย อุ่นไอรัก” ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

Advertisement

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต
Website: https://12m-webinar.lpg2.go.th/ และ Facebook: https://www.facebook.com/12webinarhistorynewnormal/

OBEC Channel
Website: http://www.obectv.tv/index.html
Youtube: https://www.youtube.com/c/OBECTVONLINE
และ Facebook: https://www.facebook.com/obectvonline?_rdc=1&_rdr

DLTV 15
Website: https://www.dltv.ac.th/channels/tv

และสามารถดูปฏิทินการถ่ายทอดสดกิจกรรม ได้ที่ https://12m-webinar.lpg2.go.th/cld.php

ขอบคุณเนื้อหาจาก ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ เพิ่มเติม ลงทะเบียนเข้าร่วม กิจกรรมอบรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อรับวุฒิบัตร

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/