อบรมออนไลน์ ครู กสศ. หลักสูตรครูคัดกรอง ครูแอดมิน และหน่วยกํากับติดตาม พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก กสศ. สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org

1669

อบรมออนไลน์ ครู กสศ. หลักสูตรครูคัดกรอง ครูแอดมิน และหน่วยกํากับติดตาม พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก กสศ. สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org

Advertisement

อบรมออนไลน์ ครู กสศ. หลักสูตรครูคัดกรอง ครูแอดมิน และหน่วยกํากับติดตาม พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก กสศ. สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org การอบรมการใช้งาน ระบบสารสนเทศ เพื่อการดําเนินงานโครงการ จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ผ่าน ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ และ สร้างความเข้าใจ วัตถุประสงค์ของโครงการ  และ ให้สามารถ ดําเนินงาน โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของ สํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ ครู กสศ. หลักสูตรครูคัดกรอง ครูแอดมิน และหน่วยกํากับติดตาม พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก กสศ. สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org

อบรมออนไลน์ ครู กสศ. หลักสูตรครูคัดกรอง ครูแอดมิน และหน่วยกํากับติดตาม พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก กสศ. สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org

อบรมออนไลน์ ครู กสศ. หลักสูตรครูคัดกรอง ครูแอดมิน และหน่วยกํากับติดตาม พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก กสศ. สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org

Advertisement

สมัครเข้าร่วมอบรมผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา คุรุสภาเปิดรับสมัคร ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์

สมัครบัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2565 ลิงก์สมัครบัตรประชารัฐ ทาง www.welfare.mof.go.th ตรวจสอบสถานะ ล่าสุด วันนี้ ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/