อบรมออนไลน์ คุรุสภา นับชั่วโมงว.21 ได้ ล่าสุด เปิดเพิ่มอีก 3รอบ

6341

อบรมออนไลน์ คุรุสภา นับชั่วโมงว.21 ได้ ล่าสุด เปิดเพิ่มอีก 3รอบ

คุรุสภาขอเชิญชวน เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 หลักสูตรออนไลน์ระดับพื้นฐาน จำนวน 12 ชั่วโมง

คุรุสภาเปิดรับ สมัครอบรมออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน รหัสหลักสูตร 6391810001 เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 65 พ.ศ 2564

ซึ่งได้ทำการเปิดลงทะเบียนไปแล้วถึง 3 รอบ และก็เต็มทั้ง3 รอบนั้น วันนี้ทางเว็บไซต์ ได้เพิ่มรอบการลงทะเบียนอีก จำนวน 3 รอบด้วยกันค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วย

ลงทะเบียน
เพิ่มเติม (รอบที่ 4)

ลงทะเบียน
เพิ่มเติม (รอบที่ 5)

24 ก.พ. 64 (10.00 น.)

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

ลงทะเบียน
เพิ่มเติม (รอบที่ 6)

การเตรียมครูให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ เพื่อรองรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสมรรถนะที่สำคัญสำหรับครูประกอบด้วย
1. การเรียนรู้เทคโนโลยีสู่การออกแบบ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. การพัฒนาความรู้ด้านศาสตร์การสอน
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
4. การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
5. การหลอมรวมการบูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระวิชา หลักวิชาชีพครูและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาเฉพาะทางโดยการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

ห้ามพลาด เปิดเพียง 3 รอบ อบรมออนไลน์ คุรุสภา เนื่องในวันครู นับชั่วโมง ว.21 ได้
ห้ามพลาด เปิดเพียง 3 รอบ อบรมออนไลน์ คุรุสภา เนื่องในวันครู นับชั่วโมง ว.21 ได้

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และข้อมูล จาก คุรุสภาค่ะ