อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร 13หลักสูตรทางการศึกษา จากสพม. 33

10376


สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้
ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ขอเชิญข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีความสนใจร่วมกิจกรรมศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง จำนวน 13 หลักสูตร และรับเกียรติการพัฒนาตนเองมาฝากคุณครูค่ะ ในครั้งนี้ คุณครูสามารถใส่แฟ้มประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ 

advertisement

 

หลักสูตรที่ 1 เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)
>>เข้าอบรมออนไลน์ <<

หลักสูตรที่ 2 เรื่อง   มาตราฐานวิชาชีพครู
>>เข้าอบรมออนไลน์ <<

หลักสูตรที่ 3 เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>>เข้าอบรมออนไลน์ <<

หลักสูตรที่ 4 เรื่อง  งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>เข้าอบรมออนไลน์ <<

หลักสูตรที่ 5 เรื่อง  การดำเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา
>>เข้าอบรมออนไลน์ <<

 

 

หลักสูตรที่ 6 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษาเพื่อดำเนินการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา
>>เข้าอบรมออนไลน์ <<

advertisement

หลักสูตรที่ 7 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ
>>เข้าอบรมออนไลน์ <<

หลักสูตรที่ 8 เรื่อง การประเมินครูผู้ช่วยเป็นครู
>>เข้าอบรมออนไลน์ <<

หลักสูตรที่ 9 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>เข้าอบรมออนไลน์ <<

หลักสูตรที่ 10 เรื่อง การลาของข้าราชการ
>>เข้าอบรมออนไลน์ <<

หลักสูตรที่ 11 เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
>>เข้าอบรมออนไลน์ <<

หลักสูตรที่ 12 เรื่อง การเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy)
>>เข้าอบรมออนไลน์ <<

advertisement

หากวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มแล้ว คุณครูสามารถเข้าทำวันต่อไปได้นะคะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ