อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล มีเกียรติบัตร

4654
หลักสูตรเรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ มีเกียรติบัตร 2
หลักสูตรเรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ มีเกียรติบัตร 2

อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล มีเกียรติบัตร

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งหลักสูตรที่กล่าวถึง ก็คือ บทเรียนออนไลน์ “ชีวิตวิถีใหม่ และ ความฉลาดทางดิจิทัล”โดย ศาสตราจารย์ นพ. ยง ภู่วรวรรณ และ รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ นั่นเองค่ะ  ก่อนอื่นไปดูรายละเอียดหลักสูตรกันก่อนเลยนะคะ

โควิด 19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง รัฐบาลให้ความสำคัญในการวางมาตรการป้องกัน เพื่อลดและจำกัดการระบาด การวางมาตรการจัดการระบาดของโรคในครั้งนี้ มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ต้องปรับตัวอย่างมาก เช่น มาตรการ Social distancing ส่งผลกระทบการทำงาน การศึกษา การดำเนินวิถีชีวิตหลายอย่าง ต้องปรับเปลี่ยน มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น จนเป็นการปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ด้วยการใช้เทคโนโลยีช่วยดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อลดการแออัด ฯลฯ โครงการความช่วยเหลือของรัฐบาลก็ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ เช่น การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด 19 ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ลงทะเบียนเกษตรกร การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง เป็นต้น ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปจากเดิม เช่น การทำงานจากบ้าน การเรียนการศึกษาออนไลน์ การซื้อขายของบนแพลตฟอร์มดิจิทัล การใช้เงินแบบดิจิทัล สิ่งเหล่านี้เป็นวิถีใหม่ที่เริ่มคุ้นเคย

ชีวิตวิถีใหม่จึงเกี่ยวโยงกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำเป็นต้องวางรากฐาน ความรู้ความเข้าใจ เพื่ออยู่กับโลกดิจิทัล มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต ที่เป็นการผสานการดำเนินชีวิตบนโลกกายภาพ (Physical) กับโลกเสมือนที่เรียกว่า โลกไซเบอร์ (Cyber) ที่มีแพลตฟอร์มการบริการแบบดิจิทัล (Digital service platform) ความสำคัญจึงอยู่ที่ประชาชนต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และความฉลาดทางดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

บทเรียนออนไลน์ที่จัดทำนี้ นอกจากให้ความสำคัญกับเรื่องชีวิตวิถีใหม่ ที่เกี่ยวโยงกับทักษะความฉลาดทางดิจิทัล และการเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้ว ยังเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่เท่าทันต่อสื่อใหม่ (New media) ให้ความสำคัญในเรื่องการคิด การวิเคราะห์ ความเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การประมวลผลข่าวสาร การแยกแยะและไม่หลงเชื่อข่าวปลอม และให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อดูแลปกป้องตัวเอง ดูแลข้อมูลส่วนตัว ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งของตัวเองและสังคม

จุดมุ่งหมายของบทเรียนจึงเป็นพื้นฐานที่นักเรียน และประชาชนควรได้เรียนรู้ ในเบื้องต้น เข้าใจถึง สิทธิ หน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เนื้อหาที่สำคัญระดับพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เพื่อลดความเสี่ยงในการดำรงชีวิตในยุควิถีใหม่

การสร้างบทเรียนออนไลน์ ในรูปแบบ MOOC เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และประชาชนทั่วไป เน้นให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยวางเค้าโครงเนื้อหา เป็นโมดูล ขนาดเล็ก ๆ รวมกันเป็นบท เพื่อเรียนได้ตามเวลาที่มี และเรียนต่อเนื่องได้จนจบหลักสูตร โดยเป้าหมายผู้เรียนตั้งแต่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และประชาชนทั่วไป โดยผู้เรียนเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้จำนวนมาก ไร้ขอบเขตจำกัด ใช้อุปกรณ์ได้ตั้งแต่สมาร์ทโฟนถึงพีซี เมื่อเรียนจบ จะได้ประกาศนียบัตรดิจิทัล ออกให้ทันที นักเรียนสามารถนำเก็บในแฟ้มสะสมงานของตนเองได้ โดยเทียบผลการเรียนขนาด 0.5 หน่วยกิต หรือเทียบการเรียนการสอนตามตารางเรียนของนักเรียน 8 สัปดาห์ ๆ ละหนึ่งชั่วโมง ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

หลักสูตรเรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ มีเกียรติบัตร
หลักสูตรเรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ มีเกียรติบัตร

และหากคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนสนใจเข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล มีเกียรติบัตร สามารถเข้าอบรมโดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ

เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล อบรมออนไลน์ หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล ฟรี มีเกียรติบัตร จากเว็บไซต์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล  นะคะและขอขอบคุณท่าน ศาสตราจารย์ นพ. ยง ภู่วรวรรณ และ รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ที่ได้พัฒนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ค่ะ

ครูออนไลน์, ทำแบบทดสอบ, ทำแบบทดสอบออนไลน์, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, สอบออนไลน์, หลักสูตรอบรมออนไลน์, อบรมครูออนไลน์, อบรมออนไลน์, อบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา, อบรมออนไลน์มีเกียรติบัตร, อบรมออนไลน์สำหรับครู, เกียรติบัตรครู, เกียรติบัตรอบรมออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตร, เรียนได้เกียรติบัตร, แบบทดสอบออนไลน์