วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันอบรมออนไลน์ ยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 ทุกวันเสาร์เวลา 9.00...

อบรมออนไลน์ ยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 ทุกวันเสาร์เวลา 9.00 – 15.30 นาฬิกา

Advertisement

 

อบรมออนไลน์ ยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 ทุกวันเสาร์เวลา 9.00 – 15.30 นาฬิกา

ขอเชิญชวนน้อง ๆ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย (ออนไลน์) ประจำปี 2565”เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือก 23 พฤษภาคม 2565

อบรมออนไลน์ ยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 ทุกวันเสาร์เวลา 9.00 – 15.30 นาฬิกา

อบรมออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 ทุกวันเสาร์เวลา 9.00 – 15.30 นาฬิกา ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ เสื้อ หมวก และเข็มวิทยฐานะเป็นยุวชนประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับยุวชนประชาธิปไตยได้ทุกกิจกรรม จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดละ 2 คน เท่านั้น (กรุงเทพมหานคร 8 คน) อ้างอิงตามสถานศึกษาปัจจุบัน

ปิดระบบลงทะเบียนแล้วค่ะ

Advertisement

และจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองในรูปแบบสร้างสรรค์ ไม่จำกัดเทคนิค ความยาวไม่เกิน 3 นาที พร้อมทั้งตอบคำถามว่า “ถ้าท่านได้เป็นยุวชนประชาธิปไตย ท่านจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร?” (ขนาดห้ามเกิน 100mb) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กล่องข้อความเฟซบุ๊ก “ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา” หรือโทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5491 – 5 ในวันและเวลาราชการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเยาวชน
– เป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี
– กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ หรือเทียบเท่า ถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งภาครัฐ และเอกชน

คุณสมบัติ
1. มีประสบการณ์และมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น โดยมีภาวะผู้นำ อาทิ ประธานโรงเรียน/ ประธานชมรม/ ประธานนิสิต นักศึกษา/ กรรมการ
2. มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า มีความสนใจในเรื่องของการทำประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคม รวมทั้งสนใจในการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจิตอาสา
4. สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ และโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา
6. ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ยกเว้นกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ออนไลน์ ปี 2563 และ 2564)
“ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา ชีวิตที่มีค่า คือชีวิตที่มีคุณธรรม”

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาครู ในยุค New Normal หลักสูตร นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565เวลา 10:30 – 12:00 น.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments