อบรมออนไลน์ สพฐ. ร่วมกับ Microsoft โครงการ พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล หลักสูตรที่ 7 9 ตุลา 64

3826

อบรมออนไลน์ สพฐ. ร่วมกับ Microsoft โครงการ พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล หลักสูตรที่ 7 9 ตุลา 64

อบรมออนไลน์ สพฐ. ร่วมกับ Microsoft โครงการ พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล หลักสูตรที่ 7  9 ตุลา 64
อบรมออนไลน์ สพฐ. ร่วมกับ Microsoft โครงการ พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล หลักสูตรที่ 7 9 ตุลา 64

อบรมออนไลน์ สพฐ. ร่วมกับ Microsoft โครงการ พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล หลักสูตรที่ 7 9 ตุลา 64

เตรียมพบกับ หลักสูตรที่ 7
การจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย (Secure Digital Assessment for Hybrid Learning)
วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

พร้อมรับวุฒิบัตรจาก สพฐ. ลงนามโดยท่านเลขาธิการ กพฐ. หลังการอบรม
สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่
1. Microsoft Teams หลักสูตรที่ 7
https://aka.ms/liveobecskill7
2. OBEC TV :
http://www.obectv.tv
3. YouTube :
https://www.youtube.com/obectvonline
4. Facebook : OBEC Channel
http://www.facebook.com/obectvonline
5. Facebook : Thailand Innovative Educator
https://www.facebook.com/Thailand.Innovative.Educator/

***หลังการอบรม สามารถดูย้อนหลังได้ตามลิงก์ตามข้อ 1-5 ***
ที่สำคัญ  อย่าลืมทำแบบทดสอบเพื่อรับใบวุฒิบัตร และ ดูย้อนหลังคอร์สอบรม
เริ่มทำได้ใน เย็นวันถัดไปของแต่ละหลักสูตร ให้เวลาทำแบบทดสอบถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบ 60% ผ่าน    ( ซ่อมได้ 2 ครั้ง ) ไม่จำกัดเวลาในการทดสอบค่ะ ได้ที่ https://learn-obec.azurewebsites.net/

อบรมออนไลน์ สพฐ. ร่วมกับ Microsoft โครงการ พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล หลักสูตรที่ 7  9 ตุลา 64
อบรมออนไลน์ สพฐ. ร่วมกับ Microsoft โครงการ พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล หลักสูตรที่ 7 9 ตุลา 64

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลอบรมออนไลน์ สพฐ. ร่วมกับ Microsoft โครงการ พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล หลักสูตรที่ 7 9 ตุลา 64จาก สพฐ.