อบรมออนไลน์ สมาชิก กบข. หัวข้อ “เลือกสินทรัพย์ให้เหมาะกับเป้าหมายการเงิน ครั้งที่ 2” ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

700

อบรมออนไลน์ สมาชิก กบข. หัวข้อ “เลือกสินทรัพย์ให้เหมาะกับเป้าหมายการเงิน ครั้งที่ 2” ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

อบรมออนไลน์ สมาชิก กบข. หัวข้อ “เลือกสินทรัพย์ให้เหมาะกับเป้าหมายการเงิน ครั้งที่ 2” ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
อบรม ออนไลน์ สมาชิก กบข. หัวข้อ “เลือกสินทรัพย์ให้เหมาะกับเป้าหมายการเงิน ครั้งที่ 2” ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ขอเชิญสมาชิก กบข. เข้าร่วมฟังอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM หัวข้อ “เลือกสินทรัพย์ให้เหมาะกับเป้าหมายการเงิน ครั้งที่ 2” ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยวิทยากร กบข.

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

อบรมออนไลน์ สมาชิก กบข. หัวข้อ “เลือกสินทรัพย์ให้เหมาะกับเป้าหมายการเงิน ครั้งที่ 2” ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
อบรมออนไลน์ สมาชิก กบข. หัวข้อ “เลือกสินทรัพย์ให้เหมาะกับเป้าหมายการเงิน ครั้งที่ 2” ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

** Topic Highlights **
– เทคนิคการตั้งเป้าหมายทางการเงิน
– จัดสรรเงินออม ตามเป้าหมายที่ต่างกัน
– เลือกสินทรัพย์ลงทุนอย่างไร ให้เหมาะกับเป้าหมายการเงิน

**อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย**
** รับชมสดเท่านั้น ไม่มีย้อนหลัง **

อบรมออนไลน์ สมาชิก กบข. หัวข้อ “เลือกสินทรัพย์ให้เหมาะกับเป้าหมายการเงิน ครั้งที่ 2” ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
อบรม ออนไลน์ สมาชิก กบข. หัวข้อ “เลือกสินทรัพย์ให้เหมาะกับเป้าหมายการเงิน ครั้งที่ 2” ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ ZOOM
ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ

รับจำนวนจำกัด 1,000 คนแรกที่เข้าระบบในวันจัดกิจกรรม

**หมายเหตุ :
ในวันที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องระบุชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาไทย) ของท่านในระบบ Zoom

คู่มือการเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน ZOOM : http://bit.ly/gpfzoom

หมายเลข Hotline
ฝ่ายบริการสมาชิก : 02-636-1000 ต่อ 531, 207, 205, 531, 202

ขอบคุณเนื้อหาจาก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สมัครสอบ ก.พ. 2565 ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2565