อบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T) รุ่นที่ 4

2464
อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ
อบรมออนไลน์ วิทยาการคำนวณ

สพฐ. และ สสวท. ขอเชิญครู และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T) รุ่นที่ 4

สพฐ. และ สสวท. ขอเชิญครู และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ “หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)” รุ่นที่ 4 โดยสามารถสมัคร เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ “หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)” รุ่นที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/
และคุณครูสามารถเลือกอบรมได้ทั้ง 4 ระดับชั้น ได้แก่ ป.ต้น ป.ปลาย ม.ต้น และ ม.ปลาย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. ค่ะ

เรื่องน่าอ่าน >> หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วิทยาการคำนวณสำหรับครู1
วิทยาการคำนวณสำหรับครู1
วิทยาการคำนวณสำหรับครู 2
วิทยาการคำนวณสำหรับครู 2
วิทยาการคำนวณสำหรับครู 3
วิทยาการคำนวณสำหรับครู 3

เรื่องน่าอ่าน >> รวมลิงก์ ตำแหน่งว่างรับย้ายครู 2565 ครบทุกจังหวัด ครบทุก กศจ. (ตำแหน่งว่างย้ายครู65)

วิทยาการคำนวณสำหรับครู 4
วิทยาการคำนวณสำหรับครู 4
วิทยาการคำนวณสำหรับครู 5
วิทยาการคำนวณสำหรับครู 5

สมัครเข้ารับการอบรมคลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล อบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T) รุ่นที่ 4 จาก สสวท.

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565