อบรมออนไลน์ ”สอนออนไลน์อย่างไรให้ Smart ในยุค Next Normal” โดย ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2041
อบรมออนไลน์ ”สอนออนไลน์อย่างไรให้ Smart ในยุค Next Normal" โดย ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อบรมออนไลน์ ”สอนออนไลน์อย่างไรให้ Smart ในยุค Next Normal” โดย ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อบรมออนไลน์ ”สอนออนไลน์อย่างไรให้ Smart ในยุค Next Normal” โดย ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

advertisement

รวมเทคนิคกลเม็ดเคล็ดลับการสอนออนไลน์
เพื่อคุณครูยุคนี้…ก้าวกระโดดไปไกลเกินกว่าคำว่า New Normal

ในการอบรมออนไลน์หัวข้อ
”สอนออนไลน์อย่างไรให้ Smart ในยุค Next Normal”

(>)โดย ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอนในระบบออนไลน์

วันเสาร์ที่ (15) พฤษภาคม 2564
เวลา 14.30-17.00 น.

ทาง แอพพลิเคชัน Zoom
IBS Zoom Online
Meeting id : 99578294882
password : 072
Link: zoom072.com/ibs-zoom/1

#อบรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์จากโครงการ

advertisement

ลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตรล่วงหน้าที่
https://rsa.happy2564.com/

***คุณครูที่เคยลงทะเบียนกับครูคลับแล้วไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ
สามารถใช้ชื่อที่ระบบให้ไว้ เข้าซูมได้เลยค่ะ**

อบรมออนไลน์ ”สอนออนไลน์อย่างไรให้ Smart ในยุค Next Normal" โดย ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อบรมออนไลน์ ”สอนออนไลน์อย่างไรให้ Smart ในยุค Next Normal” โดย ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

อบรมออนไลน์ ”สอนออนไลน์อย่างไรให้ Smart ในยุค Next Normal" โดย ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อบรมออนไลน์ ”สอนออนไลน์อย่างไรให้ Smart ในยุค Next Normal” โดย ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล อบรมออนไลน์ ”สอนออนไลน์อย่างไรให้ Smart ในยุค Next Normal” โดย ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จาก

advertisement

จัดอบรมโดย:
รายการครูคลับ (KRU CLUB)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์
ของคุณครูผู้มีใจรักการพัฒนา
สู่ความเป็น SMART TEACHER

ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร