อบรมออนไลน์ สั้นๆ อบรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์ หลักสูตรที่ 6 ในหัวข้อ “พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำเก่งและดี” โดย ดร.จอมพล สุภาพ

3185
อบรมออนไลน์ สั้นๆ อบรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์ หลักสูตรที่ 6 ในหัวข้อ "พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำเก่งและดี" โดย ดร.จอมพล สุภาพ
อบรมออนไลน์ สั้นๆ อบรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์ หลักสูตรที่ 6 ในหัวข้อ “พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำเก่งและดี” โดย ดร.จอมพล สุภาพ

 

อบรมออนไลน์ สั้นๆ อบรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์ หลักสูตรที่ 6 ในหัวข้อ "พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำเก่งและดี" โดย ดร.จอมพล สุภาพ
อบรมออนไลน์ สั้นๆ อบรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์ หลักสูตรที่ 6 ในหัวข้อ “พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำเก่งและดี” โดย ดร.จอมพล สุภาพ

อบรมออนไลน์ สั้นๆ อบรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์ หลักสูตรที่ 6 ในหัวข้อ “พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำเก่งและดี” โดย ดร.จอมพล สุภาพ

รายการครูคลับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ ของคุณครูผู้มีใจรักการพัฒนาสู่ความเป็น SMART TEACHER
ขอเชิญคุณครูทุกท่าน ร่วมอบรมออนไลน์สั้นๆ
อบรมฟรี มีเกี่ยรติบัตรออนไลน์’ หลักสูตรที่ 6
ในหัวข้อ “พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำเก่งและดี”

โดย ดร.จอมพล สุภาพ
ผู้อำนวยการมูล.ธิการพูดแบบการทูต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประสบกา
รณ์การจัดอบรมสัมมนาวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์ อย่างคร่ำหวอด

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00-16.00 น.
ทาง แอพพลิเคชัน Zoom
IBS Zoom Online
Meeting id:99578294882
password : 072
Link:zoom072.com/ibs-zoom/1
**ลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตรล่วงหน้าที่
https://rsa.happy2564.com/

copy ชื่อและรหัสที่ได้รับจากระบบ มาเปลี่ยนชื่อตอน
เข้าร่วมอบรม
หากคุณครูเคยลงทะเบียนในสิงค์และสามารถใช้ชื่อ เดิมเข้าอบรมได้เลยค่ะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ สั้นๆ อบรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์ หลักสูตรที่ 6 ในหัวข้อ “พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำเก่งและดี” โดย ดร.จอมพล สุภาพ

อบรมออนไลน์ สั้นๆ อบรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์ หลักสูตรที่ 6 ในหัวข้อ "พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำเก่งและดี" โดย ดร.จอมพล สุภาพ
อบรมออนไลน์ สั้นๆ อบรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์ หลักสูตรที่ 6 ในหัวข้อ “พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำเก่งและดี” โดย ดร.จอมพล สุภาพ

ลิงก์เข้าอบรม คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณหลักสูตรอบรมจาก ดร.จอมพล สุภาพ ผู้อำนวยการมูลธิการพูดแบบการทูต .          ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประสบการณ์การจัดอบรมสัมมนาวิชาการด้านทรัพยากรมนุษย์

ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร