อบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือน พฤษภาคม 2565

1574
อบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือน เมษายน 2565
อบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือน เมษายน 2565

อบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือน เมษายน 2565

advertisement

หลักสูตรในเดือนพฤษภาคม เลือกเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/CCT-KEWL
ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมตรวจสอบผลทางอีเมลนะจ้ะ

1.การสอนวิทยาการคำนวณด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง TINKERCAD

วันที่อบรม คลิกลิงก์เพื่อสมัคร

2.การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบด้วย Tinkercad Circuits

วันที่อบรม คลิกสมัครหลักสูตร https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3r9DRCU&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1Ubd074Vj1PIfQMrCoy3Pw

 • (รุ่นที่ 1) 28 เม.ย. 65  (รุ่นที่ 2) 30 เม.ย. 65

3.หุ่นยนต์เสมือนจริงเพื่อพัฒนากระบวนการคิดและแก้ปัญหา

วันที่อบรม คลิกลิงก์เพื่อสมัคร

4.การสร้าง Project ใน smartphone ด้วยโปรแกรม Thunkable (Thunkable1)

วันที่อบรม > คลิกสมัคร https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3rcmbX4&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw26FqBo0udH2rwwaok5xr4I

 • (รุ่นที่ 1) 21 เม.ย. 65

 • (รุ่นที่ 2) 26 เม.ย. 65

5.การจัดทำระบบให้คะแนนความร่วมมือด้วย Line Bot (LineBorScore)

วันที่อบรม คลิกสมัคร > https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3jk2Lvk&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0_-qDXdUK8A3wl8yGNa05V

 • (รุ่นที่ 1) 28 เม.ย. 65

 • (รุ่นที่ 2) 29 เม.ย. 65

6.การพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการข้อมูลชั้นเรียน

วันที่อบรม คลิกสมัคร https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3r9x3Fc&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2xlBkim-FzDY8EEsgbRULN

 • (รุ่นที่ 1) 29 เม.ย. 65

 • (รุ่นที่ 2-3) 30 เม.ย. 65

7.การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไร้โค้ด (No-Code Apps) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เรียน

วันที่อบรม คลิกสมัคร > https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3ul0kyM&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2XDyCs6dEJF92pxOlUlFCU

 • (รุ่นที่ 1) 27 เม.ย. 65

8.AI นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

วันที่อบรม คลิกสมัคร https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3v4JZ0a&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw23msQ-aRrSOLePttp1DatB

 • (รุ่นที่ 1) 25 เม.ย. 65

 • (รุ่นที่ 2) 28 เม.ย. 65

9.ท้าทายการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย “เกมการศึกษา”

วันที่อบรม คลิกสมัคร https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3xg0eui&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0htFzFdzim8xq0LmDd-fD1

 • (รุ่นที่ 1) 20 เม.ย. 65

 • (รุ่นที่ 2) 27 เม.ย. 65

10.การพัฒนาความฉลาดรู้ทางดิจิทัลด้วย Be internet Awesome

วันที่อบรม สมัครหลักสูตรนี้ https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3ji3rRM&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2fu7de_FQ904UGDgk0HvFb

 • (รุ่นที่ 1) 27 เม.ย. 65

 • (รุ่นที่ 2) 29 เม.ย. 65

11.สร้างใบกิจกรรมออนไลน์ สวยและง่าย ด้วย Wizer (Easy Interactive Worksheet with Wizer)

วันที่อบรม คลิกสมัคร https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3KkwfVy&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw264mx16YuQRz6eCNnSfr0T

 • (รุ่นที่ 1) 20 เม.ย. 65

 

อบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือน เมษายน 2565
อบรมออนไลน์ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือน เมษายน 2565

หลักสูตรอบรม เดือนพฤษภาคม 2565

advertisement

1.เข้าถึง เข้าใจ ฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

สมัครอบรม >https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3vvuZbX&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1WuQoh67-gOEapcgsiS4bn

2.เขียนโปรแกรมใช้งาน Micro:bit ด้วยภาษาไพทอน

สมัครอบรม > https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3rQBANi&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2M5oPeZXXP96625dSP70v-

3.การจัดการเรียนรู้เรื่อง การจัดการข้อมูล : ฮาวทูทิ้ง

สมัครอบรม> https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F37DayCg&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3t41JhyjVz1czBiHYcOQsE

4.การออกแบบชิ้นงานสามมิติด้วย Tinkercad

สมัครอบรม >https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3xEEB6T&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw274rU1vcVdS3PR-1etlULZ 

5.การสร้างสรรค์วิดีโอการสอนด้วยแอปพลิเคชัน (Create Your Video with Canva and PowerPoint)

สมัครหลักสูตรนี้ > https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3rGZ8E1&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1Pu1ZkkoYUeUMfJ2cjhGvs

6.การสร้างข้อมูลด้วย Word Cloud Scraping

สมัครหลักสูตรนี้ > https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3vcyRQh&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0WyjjHmyLBjp36wPnJ6UjH

7.มีหน้ามีตา กับภาษา python

สมัครหลักสูตรนี้ >วันที่อบรม

8.CANVA for Liveworksheets

advertisement

สมัครหลักสูตรนี้ > https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3Mw04n0&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1E8gEb-zH-nRCqEtqxgrUT

9.การสร้าง Dashboard ออนไลน์ด้วย Google Data Studio

สมัครหลักสูตรนี้ >https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F36L8OGn&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2hY9SV70urjyfWXgdzHmnX

10.Application สร้างได้….ง่ายนิดเดียวด้วย AppSheet

สมัครหลักสูตรนี้ >> https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3MzBe5D&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3lQDOogmN8VPBYfypAmsBu

11.ทำข้อมูลให้เป็นภาพด้วย Google data studio

สมัครหลักสูตรนี้ > http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnolink&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3RMD7hYsXslBtlw_kdFTeT

12.สนุกกับการนำเสนอข้อมูล ด้วย Data Visualization

สมัครหลักสูตรนี้ >http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnolink&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3RMD7hYsXslBtlw_kdFTeT