วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
Google search engine
หน้าแรกอบรมออนไลน์อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 พร้อมรับเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 พร้อมรับเกียรติบัตร

Advertisement

อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 พร้อมรับเกียรติบัตร

หลักสูตรสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคลของผู้เรียน

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร การเป็นครูในศตวรรษที่ 21

อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 พร้อมรับเกียรติบัตร

รายละเอียดคอร์ส
การนำทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การศึกษาลักษณะของผู้เรียนเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมต่อผู้เรียนและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากการจัดการเรียนการสอนในชุมชมการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพื่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

การศึกษาลักษณะของผู้เรียนและแนวทางในการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในยุค 4.0

Advertisement

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร การเป็นครูในศตวรรษที่ 21

อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 พร้อมรับเกียรติบัตร ในศตวรรษที่ 21 ไม่เพียงแต่การเรียนรู้ของผู้เรียนเท่านั้นที่เปลี่ยนไป ผู้สอนเองก็ต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ไม่เฉพาะแค่การพัฒนาตนเองเท่านั้น แต่ยังเพื่อให้ก้าวทันกับลักษณะที่เปลี่ยนไปของผู้เรียนและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

Learning Outcomes
– แนวคิดและทฤษฏีการเรียนรู้สมัยใหม่
– การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
– คุณสมบัติของครูในศตวรรษที่ 21
– ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู

ขอบคุณเนื้อหาจาก https://www.starfishlabz.com/

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รวมเอกสาร การสอบ RT 2565 เอกสารการประเมิน คู่มือการจัดสอบ แบบบันทึกคะแนน วิดีโอแนะนำการสอบ ได้ที่นี่!

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments