อบรมออนไลน์ หลักสูตร Unplugged เปิดรับสมัครแล้ว อบรมออนไลน์หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา”

1585

อบรมออนไลน์ หลักสูตร Unplugged เปิดรับสมัครแล้ว อบรมออนไลน์หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา”

Advertisement

อบรมออนไลน์ หลักสูตร Unplugged เปิดรับสมัครแล้ว อบรมออนไลน์หลักสูตร "การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา"

📣ขอเชิญสมัคร อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา” มีวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม

ขอเชิญสมัคร อบรมออนไลน์ หลักสูตร "การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา"

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา” อบรมฟรีไม่ค่าใช้จ่าย

🔷 รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 65
✍️ สมัครที่ https://bit.ly/3ADYBpE

ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลและ เพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

Advertisement

ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 

หมายเหตุ ขอท่านที่พร้อมและมั่นใจว่าสามารถเข้าอบรมในวันดังกล่าวได้เท่านั้น

มีวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตร Unplugged รุ่น 2 เปิดรับสมัครแล้ว อบรมออนไลน์หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา”

ขอบคุณเนื้อหาจาก สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/