อบรมออนไลน์ หลักสูตร Unplugged เปิดรับสมัครแล้ว อบรมออนไลน์หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา”

1409

อบรมออนไลน์ หลักสูตร Unplugged เปิดรับสมัครแล้ว อบรมออนไลน์หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา”

อบรมออนไลน์ หลักสูตร Unplugged เปิดรับสมัครแล้ว อบรมออนไลน์หลักสูตร "การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา"
อบรมออนไลน์ หลักสูตร Unplugged เปิดรับสมัครแล้ว อบรมออนไลน์หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา”

📣ขอเชิญสมัคร อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา” มีวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม

ขอเชิญสมัคร อบรมออนไลน์ หลักสูตร "การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา"
ขอเชิญสมัคร อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา”

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา” อบรมฟรีไม่ค่าใช้จ่าย

🔷 รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 65
✍️ สมัครที่ https://bit.ly/3ADYBpE

ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลและ เพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 

หมายเหตุ ขอท่านที่พร้อมและมั่นใจว่าสามารถเข้าอบรมในวันดังกล่าวได้เท่านั้น

มีวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ หลักสูตร Unplugged รุ่น 2 เปิดรับสมัครแล้ว อบรมออนไลน์หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา”

ขอบคุณเนื้อหาจาก สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.