อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ได้ชั่วโมง PLC ออนไลน์ 10 ชั่วโมง

9457
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ได้ชั่วโมง PLC ออนไลน์ 10 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ได้ชั่วโมง PLC ออนไลน์ 10 ชั่วโมง

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ได้ชั่วโมง PLC ออนไลน์ 10 ชั่วโมง  หลักสูตร การจัดกิจกรรมลูกเสือตามแนวทางสะเต็มศึกษาจาก สพป.บุรีรัมย์เขต 3 มาฝากคุณครูค่ะ โดยคุณครู สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ  ไปดูวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรกันก่อนเลยค่ะ
ก่อนอื่นไปดูมาตรฐานและตัวชี้วัด การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนและสถานศึกษานำไปใช้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่ >> [มาตรฐานสะเต็มศึกษา สสวท.]

คำอธิบาย : แบบประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ Online
เรื่อง การจัดกิจกรรมลูกเสือตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีจำนวน 20 ข้อ ๆ ละ 5 คะแนน รวม 100 คะแนน เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แหล่งเรียนรู้ : http://www.krusmart.com/stem-education-standard/
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ Online
เรื่อง การจัดกิจกรรมลูกเสือตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เนื่องด้วยแต่ละวันมียอดการออกเกียรติบัตรเกินที่ระบบกำหนด ท่านที่ประสบปัญหา แคปผลการทดสอบ แจ้งชื่อสกุล ตำแหน่ง ร.ร. ส่งมาทางอีเมลล์ : [email protected]

เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์


ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ได้ชั่วโมง PLC ออนไลน์ 10 ชั่วโมง
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ได้ชั่วโมง PLC ออนไลน์ 10 ชั่วโมง

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ได้ชั่วโมง PLC ออนไลน์ 10 ชั่วโมง และขอบคุณ คุณครู ครูกฤษขจร ศรีถาวร สพป.บุรีรัมย์เขต 3 สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ