อบรมออนไลน์ แบบทดสอบวัดความรู้ ICT Literacy ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

7428
อบรมออนไลน์
อบรมออนไลน์
แบบทดสอบวัดความรู้ ICT Literacy ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จัดทำโดย โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
แบบทดสอบ ชุดนี้จัดทำขึ้นระหว่างเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid -19 และเป็นการแสวงหาความรู้ผ่าน Social Network และลด Social Distance ขอให้ทุกคนได้รับเกียรติบัตรในการทดสอบครั้งนี้ ทุกท่าน

 

เพิ่มเพื่อน

 

 

เข้าทำแบบทดสอบ