อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี หลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย จัดทำโดย : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสวรรคโลก

4174
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี หลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย จัดทำโดย : ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสวรรคโลก
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี หลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย จัดทำโดย : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสวรรคโลก

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี หลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย จัดทำโดย : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสวรรคโลก

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย จัดทำโดย : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสวรรคโลก มาฝากคุณครูค่ะ สามารถ ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.4 ของ ว.21 ได้นะคะ

และเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา  สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจได้ทำการทดสอบความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการเรียนและการทำงานต่อไป

คำชี้แจง
1. แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย
2. หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 75% หรือ 15 ข้อ ท่านจะได้รับเกียรติบัตรตาม e-mail ที่แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ
3. แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

ตัวอย่างเกียรติบัตรหลักสูตรหลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย จัดทำโดย : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสวรรคโลก

หลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย จัดทำโดย : ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสวรรคโลก
หลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย จัดทำโดย : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสวรรคโลก
หลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย จัดทำโดย : ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสวรรคโลก
หลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย จัดทำโดย : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสวรรคโลก
เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย จัดทำโดย : ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสวรรคโลก  คลิกที่นี่

 

ขอขอบคุณ ผู้แนะนำระบบ  เฟซบุ๊กคุณ>>  นิศารัตน์ อินชาญ  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเกียรติบัตรเกี่ยวกับระบบได้ค่ะ

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร สะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION)