อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CEFR จัดทำโดย … ศน.ณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

3290
อบรมออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CEFR
อบรมออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CEFR

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CEFR จัดทำโดย … ศน.ณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CEFR จัดทำโดย … ศน.ณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  สอบผ่าน รับเกียรติบัตรทันดีค่ะ

จุดประสงค์การฝึกอบรม                                                                                                     เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CEFR และสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนางานของตนเองได้
คำชี้แจง
ก่อนเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ จะมีเอกสารประกอบการอบรมและวีดีโอแนะนำเนื้อหาหลักสูตร ให้ทุกท่านได้ศึกษา และทำแบบทดสอบหลังเรียนค่ะ  ตัวอย่างดังภาพด้านล่างนี้