อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CEFR จัดทำโดย … ศน.ณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

4180
อบรมออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CEFR
อบรมออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CEFR

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CEFR จัดทำโดย … ศน.ณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CEFR จัดทำโดย … ศน.ณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CEFR จัดทำโดย … ศน.ณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  สอบผ่าน รับเกียรติบัตรทันดีค่ะ

จุดประสงค์การฝึกอบรม                                                                                                     เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CEFR และสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนางานของตนเองได้
คำชี้แจง
ก่อนเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ จะมีเอกสารประกอบการอบรมและวีดีโอแนะนำเนื้อหาหลักสูตร ให้ทุกท่านได้ศึกษา และทำแบบทดสอบหลังเรียนค่ะ  ตัวอย่างดังภาพด้านล่างนี้
การฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CEFR
การฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CEFR
เพิ่มเพื่อน

เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียน คลิกที่นี่

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่

ขอบขอบคุณ fb:https://www.facebook.com/napatj89  ที่แนะนำหลักสูตรนะคะ คุณครูสามารถติดต่อสอบถามได้กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการทำแบบทดสอบค่ะ  อีเมล์ [email protected] ค่ะ  id line : snapat007

หลักสูตรที่น่าสนใจ :แบบทดสอบออนไลน์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้จัดทำ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง