อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ความรู้เบื้องต้นทางพระพุทธศาสนา

5862
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ความรู้เบื้องต้นทางพระพุทธศาสนา
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ความรู้เบื้องต้นทางพระพุทธศาสนา

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางพระพุทธศาสนา  จัดทำโดย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  มาฝากคุณครูค่ะ 

 ก่อนอื่นไปดูเนื้อหา  ความรู้เบื้องต้นทางพระพุทธศาสนา           
ความสำคัญของศาสนา 

  1. มีความสำคัญในด้านต่างๆ มากต่อกลุ่มชน หรือประเทศชาตินั้นๆ เช่น ในด้านวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี ในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม วิจิตรศิลปะ และสามัคคีธรรมของคนกลุ่มนั้น ชาตินั้น หรือของผู้นับถือศาสนาเดียวกัน โดยไม่ได้คำนึงถึงเชื้อชาติ โดยเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรม โดยมากจะเห็นว่าสิ่งก่อสร้างโบราณที่มีชื่อเสียงมักเป็นของศาสนา เช่น ปิรามิด วัดพระแก้ว และวังวาติกัน เป็นต้น
  2. บางศาสนาก็เป็นเครื่องส่งเสริมให้กำลังแก่การเมืองการปกครอง
  3. ศาสนาทำให้คนปกครองตัวเองได้ ทั้งในที่ลับ และในที่เปิดเผย
  4. ศาสนาทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่ใช่หุ่นหรือเครื่องจักร และทำให้คนแตกต่างจากสัตว์(อาหารนิทฺทาภยเมถุนญฺจ สามญฺญเมตปฺปสูภินรานํ ธมฺโม หิ เตสํ อธิโก วิเสโส ธมฺเมน หีนา ปสูภิ สมานา อาหารการกิน 1 การนอน 1 ความกลัว 1 เมถุน 1 เป็นสิ่งสามัญทั่วไปแก่ทั้งคนทั้งสัตว์ แต่ศาสนธรรม ทำให้คนกับสัตว์แตกต่างกัน ปราศจากศาสนธรรมแล้ว คนกับสัตว์ก็เท่ากัน แต่อย่างน้อยศาสนาก็เป็นที่พึ่งทางใจของคน อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

คำชี้แจง

คำชี้แจง : แบบทดสอบนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2563 แบบทดสอบนี้มีจำนวน 30 ข้อ ทำแบบทดสอบได้ 75 % หรือ 23 ข้อ จะได้รับเกียรติบัตร ทางอีเมล์

>>เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์<<

หากวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มแล้ว คุณครูสามารถเข้าทำวันต่อไปได้นะคะ
ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นทางพระพุทธศาสนา  จัดทำโดย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นทางพระพุทธศาสนา  จัดทำโดย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร ความรู้เบื้องต้นทางพระพุทธศาสนา  จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านและขอบคุณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ