อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองหลวง

5371
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองหลวง
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองหลวง

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองหลวง

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองหลวง มาฝากคุณครูค่ะ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80ขึ้นไป ทั้งสองหลักสูตร จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะ

ตัวอย่างเกียรติบัตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ตัวอย่างเกียรติบัตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองหลวง
ตัวอย่างเกียรติบัตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองหลวง

ลิงค์เนื้อหาบทเรียน :
https://educationpsychologybkl.blogspot.com/

ลิ้งค์แบบทดสอบ :
https://forms.gle/uxhg6MxasNtyCwUK9

สามารถติดต่อผู้จัดทำระบบได้ที่ : https://www.facebook.com/Znziia

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองหลวง จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านและขอบคุณผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วยนะคะ

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กว่า 157 หลักสูตร ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563

แบบทดสอบออนไลน์ การประกันคุณภาพการศึกษา จาก รร.บ้านโคลด สพป.บร.2

อบรมออนไลน ์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กลยุทธ์การสอน ยุค New Normal บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด