อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สพม.39

9450
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สพม.39
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สพม.39

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สพม.39

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง  อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สพม.39 มาฝากคุณครูค่ะ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ก่อนทำแบบทดสอบนะคะ

จุดประสงค์การฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้บทสนทนาง่ายๆได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้พัฒนาตนเอง

คำชี้แจง

ให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาเอกสาร และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากลิ้งที่แนะนำในเอกสาร หรือจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ หลังจากนั้นให้ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม หากท่านทำผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 ท่านจะได้รับวุมิบัตรผ่านอีเมล์ที่ท่านกรอกข้อมูลไว้ก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ

หมายเหตุ

กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกก่อนเข้าทำแบบทดสอบให้ถูกต้อง

ตัวอย่างเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สพม.39
ตัวอย่างเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สพม.39
ตัวอย่างเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สพม.39

เข้าอบรมออนไลน์ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ได้ที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สพม.39   จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านและขอบคุณผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วยนะคะ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร เกียรติบัตร เพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Isaree Jakklua

ผู้จัดทำ

ศน.อิสรีย์ จักร์เครือ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กว่า 157 หลักสูตร ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563