อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร กระสวยอวกาศ Space Shuttle จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

900
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร กระสวยอวกาศ Space Shuttle  จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร กระสวยอวกาศ Space Shuttle จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร กระสวยอวกาศ Space Shuttle จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด มาฝากคุณครูค่ะ

เพิ่มเพื่อน

เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมศึกษาและทำแบบทดสอบ หากผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรจากทางศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ตัวอย่างเกียรติบัตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร จากอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร กระสวยอวกาศ Space Shuttle จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “กระสวยอวกาศ Space Shuttle”
แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “กระสวยอวกาศ Space Shuttle” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันทีและสามารถ รอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

เรียนรู้เนื้อหาก่อนทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่

เข้าอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร กระสวยอวกาศ Space Shuttle จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่องอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร กระสวยอวกาศ Space Shuttle จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านและขอบคุณผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วยนะคะ

ติดต่อผู้จัดทำระบบได้ที่ เฟซบุ๊กคุณ ปริญญา จี่มุข