อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Basic Econ และความฉลาดทางดิจิทัล ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร ฟรี

1654
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Basic Econ ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร ฟรี
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Basic Econ ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร ฟรี

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Basic Econ และความฉลาดทางดิจิทัล

ขออนุญาตแบ่งปันแบบทดสอบค่ะ
แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “Basic Econ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ :
https://online.pubhtml5.com/yplg/qxay/

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ :
https://forms.gle/hrtDbbngsVkVjLLc6

 

อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Basic Econ และความฉลาดทางดิจิทับ ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร ฟรี
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Basic Econ และความฉลาดทางดิจิทัล ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร ฟรี

ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร ฟรี

 

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ-Digital Quotient)” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ :
https://online.pubhtml5.com/ozoz/dsli/

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ :
https://forms.gle/qricbMocKvNJhc2C9

โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที
และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลล์ที่ท่านลงทะเบียน

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ครูอบรมออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์, ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, รวมแบบทดสอบออนไลน์, รายงานการอบรมออนไลน์, ลิงก์ทำแบบทดสอบ, หลักสูตรอบรมออนไลน์, ออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, แบบทดสอบออนไลน์มีเกียรติบัตร